Πρακτικά Γ.Σ 2015

Σήμερα Τετάρτη 06 Μαϊου 2015 και ώρα 11:00 στο εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγατοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Σ Μ-Θ

Θέματα:

Απολογισμός προηγούμενης χρονιάς

Οικονομικός απολογισμός

Ανάγνωση πρακτικών εξελεκτικήε επιτροπής

Προυπολογισμός οικονομικού και δράσεις επόμενης χρονιάς

Ανακύρηξη αρχαιρισιών.

 

Αποφάσεις:

1η Προκύριξη αρχαιρισιών στις 26/27/&28 Μαϊου 2015

2η Δημιουργία Ιστοσελίδας

3η Δημιουργία παραρτήματος στην Έδεσσα για Δυτική Μακεδονία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Ψήφισαν 521 Έγκυρα 518 Άκυρα 1 Λευκά 2  Στην έδρα 244 και παραρτήματα 279

Έλαβαν : Για Δ.Σ Γιαννακούδης Ι 93 Ιωακειμίδης Χ 33 Κατράνα Μ 47 Λιγομενίδης Ι 69 Μάρκου Γαβριήλ 125 Μορέλας Α 49 Μπερμπεγιάννης Δ 238 Μπούρας Δ 39 Παραστατίδης Γ 144 Πιτυτζόγιας Β 180 Τόνας Α 73 Τουμπέλης Δ 27 Τύπος Σ 208 Χατζηδάκης Η 77 Χατζημελετίου Χ 30

Για Π.Ο.Σ.Σ : Βαρύτης Χ 37 Βασιλειάδης Γ 48 Γιαννακούδης Ι 82 Ιωακειμίδης Χ 37 Κατράνα Μ 53 Κερίκης Χ 22 Λιγιμενίδης Ι 70 Μάρκου Γ 125 Μορέλας Α 46 Μπάμαλας Β 19 Μπερμπεγιάννης Δ 235 Μπούρας Δ 43 Παραστατίδης Γ 144 Πιτυτζόγιας Β 169 Τόνας Α 64 Τύποσ Σ 99 Χατζηδάκης Η 72 Χατζημελετίου Χ 41

Για εφορευτική επιτροπή : Βασιλειάδης Γ138 Καραβασίλης Σ 79 Πατάρας Κ 103 Τατσίδης Δ 119

Για Γραμματεία Δράμας : Βαρύτης Χ 9 Κερτίκης Χ 5 Μερκουρίου Μ 7 Τερζόγλου Π 7

Για Γραμματεία Αλεξανδρούπολης : Κούπας Π 21 Μεταξάς Α 14 Παπαδόπουλος Γ 32

Εκλέκτηκαν με σειρά επιτυχίας:

Δ.Σ : Μπερμπεγιάννης Δημήτριος, Τύπος Σταύρος, Πιτυτζόγιας Βασίλειος, Παραστατίδης Γεώργιος, Μάρκου Γαβριήλ, Γιαννακούδης Ιωάννης, Χατζηδάκης Ηλίας, Τόνας Αριστείδης, Λιγομενίδης Ιορδάνης. Αναπληρωματικά μέλη : Μορέλας Αθανάσιος, Κατράνα Μαγδαληνή.

Π.Ο.Σ.Σ : Μπερμπεγιάννης Δημήτριος, Πιτυτζόγιας Βασίλειος, Παραστατίδης Γεώργιος, Μάρκου Γαβριήλ, Τύπος Σταύρος, Γιαννακούδης Ιωάννης, Χατζηδάκης Ηλίας, Λιγομενίδης Ιορδάνης. Αναπληρωματικά μέλη : Τόνας Αριστείδης, Κατράνα Μαγδαληνή, Μορέλας Αθανάσιος.

Εξελεκτική Επιτροπή : Μωραϊτης Σαράντης, Παραλέας Χρήστος, Μπάμπαλας Βασίλειος.

Εφορευτική Επιτροπή : Βασιλειάδης Γεώργιος, Τατσίδης Δημήτριος, Πατάρας Κων/νος, Καραβασίλης Σταύρος.

Γραμματεία Δράμας : Βαρύτης Χριστόδουλος, Μερκουρίου Μερκούριος, Τερζόγλου Πασχάλης.

Γραμματεία Αλεξανδρούπολης : Παπαδόπουλος Γεώργιος, Κούπας Παναγιώτης, Μεταξάς Αντώνιος.

 

Η εφορευτική επιτροπή : Τατσίδης Δημήτριος και Πέτικας Ισίδωρος.