Συνταξιοδοτικά

Συνταξιοδοτικά

Ενιαίοι κανόνες παροχών

Περικοπές επιδομάτων παροχών ακόμα και συντάξεων υποκρύπτει η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας να συγκροτήσει  ομάδες εργασίας που θα επιφορτίσουν με τη δημιουργία ενιαίου κανονισμού παροχών,

Διαβάστε περισσότερα...