21.12.19 Ενημέρωση σχετικά με επαναυπολογισμό του Εφάπαξ και τις επικουρικές.

  Η Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α Ε.Π μας διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμόσει την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί επί υφυπουργού Πετρόπουλου  και θα προχωρήσει στην επανεξέταση υπολογισμού των ΕΦΑΠΑΞ όσων συνταξιοδοτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2014 ώστε να συμπεριληφθούν και οι δευτερέυουσες αποδοχές. 

  Επίσης μετά από συντάσηση που κάναμε με την Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α Ε.Π αναγνώρισαν το λάθος  (κακή εφαρμογή νόμου Κατρούγκαλου) με τις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ που έχει γίνει και μας βεβαιώσαν πως θα αποκατασταθούν άμεσα. Αυτό αφορά κυρίως όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον νόμο Κατρούγκαλο και τους μειώθηκαν πολύ οι επικουρικές.

                                                                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο