17/5/17 Αλλαγή ημέρας, ο Γιατρός στα γραφεία του Συνδέσμου θα δέχεται Τετάρτη 18:00 - 19:30

  Άρχισε η εξυπηρέτηση από Γιατρό στα γραφεία του συνδέσμου μας. Ο γιατρός γράφει συνταγές, εξετάσεις ενώ μπορεί να γίνει και εξέταση απλή, ενώ μπορεί να παρέχει συμβουλές. Απλώς λόγω του θέρους και κάποιου κωλύματος από τον γιατρό η ημέρα που θα δέχεται ο γιατρός είναι Τετάρτη όχι Δευτέρα και ώρα 18:00 με 19:30. Αυτό θα λειτουργήσει έως τέλη Ιουνίου και αναλόγως της προσεύλευσης θα συνεχίσει από τον Σεπτέμβριο. Εφ' όσον υπάρχει μεγάλη συμμετοχή θα γίνει και πιο οργανωμένο. Γιαυτό καλό είναι να στηρίξουμε την δράση αυτή αν πράγματι μας ενδιαφέρει.

                                                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο