Ανακοίνωση για τον Γιατρό 12-05-17

  Ο Σύνδεσμος μας ανακοινώνει πως ο γιατρός που έχουμε καθιερώσει για κάθε Δευτέρα στα γραφεία μας 17:00 με 19:00, την Δευτέρα στις 15 Μαίου 2017 λόγω προβλήματος θα λειτουργήσει 18:00 με 19:00. Καλούνται τα μέλη μας να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή ώστε να γίνει θεσμός. Να σημειωθεί πως ο γιατρός είναι παθολόγος γράφει συνταγές για φάρμακα και εξετάσεις ενώ μπορεί να γίνει και κάποια απλή εξέταση έναντι μιας πολύ μικρής αμοιβής.

                                                                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο