05-04-2017 Τα νέα του συνδέσμου μας. Ανακοινώσεις

  1η Ανακοίνωση: Η πρόσφατη δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 244/2017 δικαίωσε οριστικά τους συνταξιούχους του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα ανοίγοντας το δρόμο και για εμάς. Μετά από ενέργειες του προέδρου μας ήρθε ο σύνδεσμος μας σε συμφωνία με την γνωστή Δικηγορική Εταιρεία BCLA και μάλιστα Δωρεάν για όλα τα μέλη μας. Αιτήσεις - ενστάσεις καθώς και εξουσιοδοτήσεις που χρειάζονται να υλοποιηθούν αυτές οι δωρεάν νομικές ενέργειες ειδικά για τα μέλη μας υπάρχουν στα γραφεία μας και η κατάθεση θα γίνει μαζικά από το σύνδεσμο.

  2η Ανακοίνωση:  Μετά από ενημέρωση από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ λόγω μη ολοκλήρωσης της συλλογικής εργασιακής σύμβασης αναστέλεται η απόφαση για την έκδοση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς που υπήρχε μέχρι τώρα.

                                                                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο