10-3-2017 Τα νέα του συνδέσμου μας

   Καλούμε τα μέλη μας 1ον  όσα μέλη συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τις 31-12-2010 και βγήκαν με καθεστώς 37ετία έχοντας τουλάχιστον 35 πραγματικά έτη ασφάλισης και 2ον όσα μέλη συνταξιοδοτήθηκαν από 1-1-2011 και είχαν  πραγματικά 35 έτη ασφάλισης (όχι πλασματικά, αναγνώριση στρατ. υπηρεσίας - σπουδών - τέκνων) και σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο 86 της Διοίκησης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 21-11-2011 ΑΔΑ 457Ε4691ΩΓ-ΚΜΓ δεν πρέπει να γίνονται κράτηση του νόμου 4024. Σε όσα από τα παραπάνω μέλη γίνεται η κράτηση του παραπάνω νόμου να περάσουν από το σωματείο.

                                                                                                      Το   Δ.Σ