Κράτηση 0,20 ευρώ για ΑΓΣΣΕ σε μηνιαία βάση (23-2-17 Ακυρώνεται η συγκεκριμένη κράτηση)

    Σύμφωνα με το νέο νόμο 4387 από τον Ιούλιο 2016 θα μας γίνεται κράτηση σε μηνιαία βάση 0,20 ευρώ υπέρ της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής όργάνωσης ΑΓΣΣΕ. Τελευταία μας έγινε κράτηση (σύνταξη Φεβρουαρίου 2017) 1,60 ευρώ που είναι τα αναδρομικά ισχύ για τους προηγούμενους μήνες.  Φυσικά αν κάποιος διαφωνεί έχει την δυνατότητα με αίτηση προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να μην του γίνεται η κράτηση αυτή.

                                                                                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                                    23-02-2017 Νέα δεδομένα με την συγκεκριμένη κράτηση των 0,20 ευρώ

  Μετά από ενημέρωση από την Ομοσπονδία μας η συγκεκριμένη κράτηση δεν θα μας γίνεται και μάλιστα θα μας επιστραφούν οι κρατήσεις που μας έχουν γίνει μέχρι τώρα.

                                                                                             Το Διοικητικό Συμβούλιο