Μειώνεται το εφάπαξ για κάθε έτος μετά το 2014!

Με τους Ν. 4387/2016 και 4670/2020 (άρθρο 31) των Κατρούγκαλου και Βρούτση αντίστοιχα καταργήθηκε η ανταποδοτικότητα στην εφάπαξ παροχή από 01-01-2014 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι το έτος της συνταξιοδότησης, καταβάλλονται στον δικαιούχο της παροχής ΜΟΝΟ άτοκες οι εισφορές που του είχαν παρακρατηθεί.

Έτσι, σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο Βρούτση 4670/2020 που διατήρησε την διάταξη του προηγούμενου Νόμου 4387/2016 το εφάπαξ ενός υπαλλήλου στρατιωτικού – ιδιωτικού υπαλλήλου που θα συνταξιοδοτηθεί φέτος 2023 αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα:

α) Από το τμήμα του εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-13 που αποτελεί το ανταποδοτικό μέρος του εφάπαξ.

Ειδικότερα το ύψος εφάπαξ για τα έτη έως το 2013 ισοπύτε με το γινόμενο του 60% μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013, που αποτελεί το μη ανταποδοτικό μέρος του.

Ειδικότερα, το ύψος του εφάπαξ για τα έτη μετά το 2014 χωρίς την ανταποδοτικότητα ισούται μόνο με το άθροισμα των εισφορών που καταβλήθηκαν για τα έτη αυτά χωρίς προσαύξηση και χωρίς τόκους! Είναι αυτονόητο ότι οι μεγάλοι χαμένοι από την ανωτέρω ρύθμιση των νόμων αυτών είναι όσοι έχουν τα λιγότερα χρόνια ασφάλιση πριν το 2014 και τα περισσότερα μετά.

Μέσα από τα παραπάνω θα πρέπει η κυβέρνηση να καταργήσει τη διάταξη του άρθρου 31 του Νόμου 4670/20 και τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 4387/16, που μειώνουν το ύψος της εφάπαξ παροχής από το 2014 και μετά.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα