Πόρτα από το ΣΤΕ σε συνταξιούχους. Όχι σε δώρα και επιδόματα από το 2016 και μετά.

Απορρίφθηκαν από το ΣΤΕ οι αιτήσεις συνταξιούχων του ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά τους από διαφορές επικουρικών συντάξεων και επιδόματα.

Το ΣΤΕ με την υπ αριθμό 1342/2023 πιλοτική απόφαση του Α’ τμήματος, στο οποίο συμμετείχε στο Σωματείο μας με 14.000 άλλους συνταξιούχους, έκρινε ότι δεν δικαιούνται αναδρομικά διαφορές από επικουρικές και δώρα-επιδόματα 13η και 14η σύνταξη. Από το 2016 και εφεξής οι 16.000 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ γιατί δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αγωγές για τις παροχές αυτές από τις 12-05-2016 και μετά, σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο 4387/16.

Ακόμα, το ΣΤΕ έκρινε ότι ο νόμος 4387/16 δεν έχει καμία πρόβλεψη για την αναδρομική καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, και θερινής άδειας.

Αναλυτικότερα, η 7μελής σύνθεση του Α τμήματος τους ΣΤΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, που ασχολήθηκε με το προδικαστικό ερώτημα που στάλθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, οι 16.000 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ είχαν ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων που ήδη είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, το Α τμήμα του ΣΤΕ έκρινε ότι «δεν καταβάλλονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Ν. 4387/15 τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας που είχαν καταργήσει με το Ν. 4093/2012» και των οποίων η κατάργηση κρίθηκε αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 2287-2288/2015 αποφάσεις της ολομέλειας του ΣΤΕ και δεν καταβάλλονται τα δώρα, καθώς δεν υπόκειται σε άσκηση δικαστικής αγωγής για τις παροχές αυτές μετά την 12/05/2016.

Επίσης, ανάφερε το ότι δεν προβλέπονται τα δώρα, καθώς δεν υπόκειται σε άσκηση δικαστικής αγωγής για τις παροχές το ότι δεν προβλέπονται κατά τις διατάξεις του Νόμου αυτού, επαναϋπολογισμό των παλαιών συντάξεων.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα