Προτάσεις του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης για το Ασφαλιστικό

Παρά την αναμενόμενη αρνητική επίδραση των δημογραφικών μεταβολών, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι βιώσιμο, αρκεί να μην αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού όπως έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Η τοποθέτηση αυτή προήλθε από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνο Τσακλόγλου, από το οικονομικό φόρουμ των Δελφών με την προσθήκη ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα διασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων σύνταξης και υγείας, σε σχέση με τη δημογραφική επιβράδυνση. Ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι η εν λόγω βιωσιμότητα διασφαλίζεται ως εξής:

α) Με τον περιορισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει να καταργηθούν τα κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση, να αναπροσαρμοστούν τα ποσοστά αποπλήρωσης  και να συνδεθούν τα όρια συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης. Όλα τα ανωτέρω μέτρα έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, αν και με σχετική καθυστέρηση.

β) Με τη δημιουργία ενίσχυσης κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, συμπληρωματικών προς τα υφιστάμενα διανεμητικά συστήματα. Ήδη, στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, υπάρχουν προβλέψεις για:

– Ευκολότερη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων καθώς μπορούν πλέον να γίνουν πολυεργοδοτικά, δηλαδή από επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

– Εξ ορθολογισμός του φορολογικού πλαισίου με την παροχή κινήτρων για μακροχρόνια ασφάλιση και την παροχή σύνταξης αντί για εφάπαξ ποσό.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης.

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα