Ενιαίοι κανόνες παροχών

Περικοπές επιδομάτων παροχών ακόμα και συντάξεων υποκρύπτει η πρωτοβουλία του
Υπουργείου Εργασίας να συγκροτήσει  ομάδες εργασίας που θα επιφορτίσουν με τη δημιουργία ενιαίου κανονισμού παροχών, ασθένειας και λοιπόν παροχών στον ΕΦΚΑ. Επίσης, οι ίδιες ομάδες εργασίας θα επιδιώξουν να οριοθετήσουν αντίστοιχους ενιαίους κανόνες και για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας.

Με δεδομένο ότι υπάρχει μια πανσπερμία κανόνων με τις οποίες χορηγούνται τυχόν επιδόματα και παροχές στον ΕΦΚΑ, λόγω των διαφορετικών ταμείων που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό είναι ορατός ο κίνδυνος εξισορρόπησης τους προς τα κάτω. Σε μια τέτοια περίπτωση πρώην ευγενή ταμεία, αλλά και από το ευρύτερο δημόσιο τομέα θα τύχουν περικοπών είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου.

Σε πρώτη φάση καλούνται να καταγράψουν το πλήθος των υφιστάμενων κατακερμαρισμένων κανόνων.

α) Αφενός για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, όπως οι παροχές ασθένειας, οι παροχές προστασίας της μητρότητας, οι παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας.

β) Αφετέρου για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες για τις συνταξιοδοτικές και επιδοματικές παροχές που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία.

Σε αμέσως επόμενο χρόνο, οι ομάδες εργασίας καλούνται να παραδώσουν πλήρες πόρισμα το οποίο θα ενσωματώνει ολοκληρωμένες προτάσεις ενιαιοποίησης των κανόνων και θα προτείνει νέους, ομοιογενείς κανόνες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παροχών.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης.

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα