Συντάξεις: Έξι ερωτήσεις απαντήσεις για τα πλασματικά έτη ασφάλισης

1) Υπάρχει περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος για αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης;

Το δικαίωμα αναγνώρισης  πλασματικών ετών προκειμένου να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης,  ή να αυξήσει το ποσό της σύνταξής του, παραμένει «ενεργό».

2) Πότε θα πρέπει να προχωρήσει ο ασφαλισμένος στην αναγνώριση;

Οι ασφαλισμένοι δε χρειάζεται να σπεύσουν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη καθώς η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν και το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

3) Ποιες είναι οι περιπτώσεις αναγνώρισης και εξαγοράς πλασματικών ετών;

  α) Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου, εξαγορά όλου του χρόνου υπηρεσίας.

  β) Γονική άδεια ανατροφής, εξαγορά όλου του χρόνου.

  γ) Εκπαιδευτική άδεια, εξαγορά έως δύο έτη.

  δ) Χρόνος σπουδών, εξαγορά του χρόνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής.

  ε) Πλασματικός χρόνος τέκνων. Εξαγορά μέχρι πέντε ετών

  ζ) Κενά διαστήματα ανεργίας, όπως και χρόνος κύησης και λοχείας. Όλος ο χρόνος χωρίς εξαγορά.

  η) Τακτική ανεργία ΟΑΕΔ, έως 300 ημέρες χωρίς εξαγορά.

4) Πώς γίνεται η αναγνώριση πλασματικών ετών;

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

5) Με βάση ποιες αποδοχές υπολογίζονται οι εισφορές;

Με τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

6)  Πως καταβάλλεται το ποσό της εξαγοράς;

α) εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.

β) σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).

γ)  σε  περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη – και μέχρι την εξόφληση – ποσό ίσο με το 25% του ποσού της σύνταξης.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα