Πολλά τα λάθη στις νέες συντάξεις

Λάθη σε πολλές νέες συντάξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής (fast track) εντοπίζονται από τον ΕΦΚΑ, γι’ αυτό και υπάρχει η υποσημείωση ότι η απόφαση εκδίδεται με επιφύλαξη για τυχόν αλλαγή του ποσού σε επόμενο στάδιο.

Το θετικό της ταχείας απονομής είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει ή εξαγοράσει οι ασφαλισμένοι γιατί δεν τους βλέπει το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασφαλισμένοι έχουν πληρώσει εισφορές για χρόνους ασφάλισης, που επειδή δεν εμφανίζονται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, δεν συνυπολογίζονται στη σύνταξη που εκδίδεται μεν γρήγορα, αλλά με ελλιπή στοιχεία και κυρίως μικρότερη.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που εντοπίζονται στις αποφάσεις είναι:

α) Μη αναγραφή όλων των πλασματικών χρόνων.

β) Μη αναγραφή του συνολικού χρόνου ασφάλισης που έχει διανύσει ο ασφαλισμένος.

γ) Ελλιπής καταχώρηση των συντάξιμων αποδοχών και της αναπροσαρμογής τους με τους πληθωρισμούς των ετών από το 2002 και μετά.

δ) Έκδοση συντάξεων με ποινή μείωσης 30% στο  ποσό της εθνικής σύνταξης, παρότι ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις να πάρει πλήρη σύνταξη.

Δύο τρόποι διόρθωσης.

Τα λάθη ή οι ελλείψεις οδηγούν πρακτικά σε απονομή μικρότερων συντάξεων που όμως διορθώνονται με δύο τρόπους:

1) Με την υποβολή ένστασης από τους ασφαλισμένους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2) Με επανέλεγχο από τον ΕΦΚΑ, που είναι η συνηθέστερη διαδικασία.

Όλες οι αποφάσεις με την έκδοση τους, επανελέγχονται αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που επικαλούνται οι ασφαλισμένοι στις αιτήσεις τους, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Η διόρθωση των λαθών όμως, άλλες φορές γίνεται γρήγορα, εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης και άλλες πάνε πολύ πίσω, με αποτέλεσμα ο νέος συνταξιούχος να λαμβάνει επί μακρόν μικρότερη σύνταξη.

Για τις κύριες συντάξεις, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον ΕΦΚΑ να ελέγξει αν έβγαλε σωστά την σύνταξη (Fast Track) εντός 3ετίας και πάντως πέραν της 5ετίας ο έλεγχος αποκλείεται.

Για τις επικουρικές ο έλεγχος για την ορθότητα των αποφάσεων είναι εντός 3 ετών.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα