ΟΧΙ Ιδιώτες στις Γενικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ

Μόνο μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να καταλαμβάνουν τις θέσεις των Γενικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ.

Ιδού η σημερινή ανακοίνωση της προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας για την έκδοση τεσσάρων αποφάσεων που ακυρώνουν τις προκηρύξεις και τον διορισμό στελεχών του ιδιωτικού τομέα σε θέσεις προϊσταμένων σε αντίστοιχες Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.

Με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε επίσης μη μόνιμη η θέσπιση ορίου ηλικίας για την  κατάληψη των ανωτέρων θέσεων.

Η διάσκεψη των υποθέσεων έγινε στις 26 και 29 Ιουνίου 2023 και οι αντίστοιχες αποφάσεις αναμένεται να έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και να επηρεάσουν εξελίξεις στα οργανογράμματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα