Οι αλλαγές που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου για τους Συνταξιούχους

Οι αλλαγές που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου για τους Συνταξιούχους με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ και αφορούν τους συνταξιούχους είναι οι εξής:

Από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους το ένα εκατομμύριο θα λάβουν αύξηση 3%, ενώ οι υπόλοιποι θα μειώσουν ή θα μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά. Η αύξηση αφορά την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική τους σύνταξη.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν τη σύνταξη τους χωρίς την περικοπή του 30% στην κύρια σύνταξη και στην επικουρική τους σύνταξη.

Αντί του πέναλτι στη σύνταξη:

Οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί καταβάλουν επιπλέον φόρο υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 10% στο μισθό τους, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά των ασφαλισμένο.
Οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, καταβάλουν επιπλέον φόρο υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού για τον κλάδο της κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

Από την καταβολή του φόρου υπέρ ΕΦΚΑ εξαιρούνται:

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που συνεχίζουν να εργάζονται,

β) τα άτομα με ψυχική νόσο,

γ) όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα,

δ) οι πολύτεκνοι,

ε) όσοι έχουν απασχόληση υπακτέα στον ΟΓΑ, και

ζ) οι συνταξιούχοι των ενταγμένων στον ΕΦΚΑ εφόσον το ετήσιο εισόδημα τους από την απασχόληση του αγροτικού τομέα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000€.

Στο προσεχές τρίμηνο του 2024 αναμένεται να θεσμοθετηθούν αλλαγές και συγκεκριμένες μειώσεις στην ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης) που αφορούν συντάξεις πάνω από 1.400€.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται στην επικουρική ασφάλιση με 15 έτη.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα