Μεγάλη ανατροπή για δώρα των συνταξιούχων. Απόφαση βόμβα από τον από τον Άρειο Πάγο 1509/2023.

Στο Ανώτερο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) παραπέμπει το ζήτημα της κατάργησης 13-14 σύνταξη. Ο Άρειος Πάγος κλήθηκε να κρίνει αν είναι νόμιμη η κατάργηση για όλους τους συνταξιούχους των επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα – Αδείας με τη διάταξη του άρθρου πρώτου παράγραφος  1Α – υποπαράγραφος 1Α του Νόμου 4093/2012. Εάν η κατάργηση τους εξυπηρετεί σκοπούς Δημόσιου Συμφέροντος και όχι απλώς ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου ή των λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επειδή με την χθεσινή απόφαση (πολιτικό τμήμα), ο Άρειος Πάγος αποδέχεται την συνταγματικότητα της ως άνω διάταξης (περί κατάργησης). Αλλά, αυτή η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τις αρ. 2287-2288/2015 ιστορικές αποφάσεις στου Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπέμπει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) την οριστική κρίση επί του ζητήματος της Συνταγματικότητας ή μη της κατάργησης 13-14 συντάξεων. Έτσι, εν αναμονή της εκδίκασης της πολύ σημαντικής αυτής υπόθεσης ενώπιων του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που ανατρέπει όλα μέχρι σήμερα για τα δώρα. Τα κατώτερα δικαστήρια αναβάλουν την έκδοση κρίσης τους.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα