Απόφαση ΟΛ-ΣΤΕ 182/2023

Πριν από μερικές μέρες υπογράφηκε η απόφαση ολομέλειας του ΣΤΕ με αριθμό 182/2023. Η συνεδρίαση του οποίου έγινε στις 14 Ιανουαρίου  του 2022, στην οποία συμμετείχε και το Σωματείο μας με τον δικηγόρο Ιωάννη Κόρκα καθώς επίσης και το Σωματείο Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας και διάφοροι συνταξιούχοι.

Το σκεπτικό της αγωγής ήταν για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων τους, κατά το μέρος που αφορά το ανταποδοτικά τμήμα αυτών, με βάση το νέο καθεστώς υπολογισμού που εισήχθη όχι με το άρθρο 33 που έγινε σε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους πριν του Ν. 4387/16 σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 έως 20 του αυτού Νόμου, όπως οι ως άνω διατάξεις τροποποιήθηκαν με το Ν. 4670/2020.

Το άρθρο 33 του Ν. 4387/16 αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός για τους παλαιούς συνταξιούχους είναι αυτός που διαμορφώθηκε στις 31-12-2014, ο οποίος συμπεριλάμβανε όλες τις μνημονιακές περικοπές ενώ το άρθρο 28 που αναφέρεται για τους συνταξιούχους μετά το Νόμο αυτό λέει ότι ο συνταξιοδοτικός μισθός είναι ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Δυστυχώς όμως, η απόφαση αυτή βγήκε αρνητική (απορριπτέα) με το σκεπτικό ότι το άρθρο 33 του Ν. 4387/16 όπως ισχύει ορίζει ως βάση υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης κύριας ασφάλισης δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ για το οποίο εισήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Δ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα