Γιατί συμφέρει η συνταξιοδότηση το 2023. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι.

Τον τελευταίο καιρό όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του 2023 όλο και περισσότερους ασφαλισμένους απασχολεί το ερώτημα εάν συμφέρει να βγουν στην σύνταξη εντός του 2023.

Όσοι/ες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2022 έχουν την δυνατότητα να βγουν στην σύνταξη το 2023, αλλά και τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει να γνώριζουν ότι το τελικό ύψος της σύνταξης είναι συνάρτηση των εξής τεσσάρων παραγόντων, αθροιστικά συνυπολογιζόμενων,
α) των συντάξιμων αποδοχών από το 2022 έως το έτος συνταξιοδότησης.
β) του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών.
γ) των ποσοστών αναπλήρωσης που ισχύουν για κάθε ξεχωριστή περίπτωση ασφαλισμένου.
δ) του τρόπου και του ποσοστού αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος συνταξιοδότησης, καθώς οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται μέχρι και το 2024 με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, ενώ από 01-01-2025 θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον δείκτη μεταβολών της ΕΛΣΤΑΤ.
Γιατί συμφέρει η συνταξιοδότηση το 2023.
Συνολική αύξηση 9% για όσους βγουν το 2023, ο δείκτης αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοδχών προβλέπει ρητά το άρθρο 24 παρ. 4α Ν. 4670/2020.
Έτσι λοιπόν, με βάση των πληθωρισμό του 2022 που σύμφωνα με τα στοιχεια ανήλθε στο 9,6%
1) θα λάβει ως εθνική σύνταξη 413,76 €,
2) θα λάβει αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη κατά 9,6%,
3) η συνολική αύξηση της σύνταξης για όσους κάνουν χρήση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος το 2023, θα είναι σχεδόν 9% αφού θα λάβουν αύξηση 7,75% στην εθνική σύνταξη και 9,6% στην ανταποδοτική.
Συμπέρασμα:
Όποιος, συνεπώς, έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων (σπουδών, τέκνων, στρατού, επιδοτούμενης ανεργείας, ασθένειας κ.α.) μπορεί να κάνει οπωσδήποτε χρήση του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα λάβει τη σύνταξή του με ευνοϊκότερους όρους και καλύτερους συντελεστές σε σχέση με τους ασφαλισμένους που εξήλθαν προ του 2023 όσο και όσους εξέλθουν μετά το 2024.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα