Υπόμνημα προς ΕΦΚΑ και υπουργό εργασίας

Είμαστε Συνταξιουχικό Σωματείο και εκπροσωπούμε Συν/χους Σιδηροδρομικούς της Βόρειας Ελλάδας. Την τελευταία δεκαετία όπως γνωρίζετε έχουμε υποστεί επαναλαμβανόμενες βίαιες και δυσβάσταχτες περικοπές στις συντάξεις μας, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος ζωής. Αυτή την στιγμή ο τιμάριθμος τρέχει με ποσοστό 10,2% και δεν λέει να σταματήσει. Το επίπεδο διαβίωσης μας δεν έχει καμία σχέση με εκείνο της περασμένης δεκαετίας. Η σύνταξη μας δεν μας εξασφαλίζει ούτε κατ΄ελάχιστο το επίπεδο διαβίωσης που είχαμε κατά την περίοδο της εργασίας μας όπως προορίζεται. Από την εφαρμογή του Ν.4387/16  ο οποίος εφαρμόστηκε για τις κύριες συντάξεις μας από 1-1-19 και μετά ,πρόβλεψε διαφορετικές διατάξεις υπολογισμού σύνταξης για τους συν/χους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του, οδηγώντας σε άδικες διαφορές κύριων συντάξεων παλαιών και νέων συν/χων. Μάλιστα η διάκριση αυτή είναι απολύτως πλασματική αφού ακόμα και μία μέρα διαφοράς στην έκδοση της σύνταξης οδηγεί σε εφαρμογή διαφορετικών διατάξεων και σε πολύ μικρότερο ποσό σύνταξης . Ο Ν.4670/20 δεν τροποποίησε ως προς αυτό το σημείο τον Ν4387/16 διατηρώντας και επικυρώνοντας αυτή την ανισότητα. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης όλων των παλαιών συν/χων υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας ως βάση υπολογισμού τον συντάξιμο μισθό που είχε προκύψει κατά την έκδοση της συνταξιοδοτικής μας απόφασης .Με βάση λοιπόν τον αρχικό συντάξιμο μισθό μας υπολογίσθηκε η ανταποδοτική μας σύνταξη μετά από πολλαπλασιασμό του με τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος. Αντίθετα για τους νέους συν/χους συναδέλφους μας την βάση υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης αποτέλεσε ο μέσος όρος των αποδοχών τους από το 2002 και μετά. Συμπεριλαμβανομένων των δώρων ,επιδομάτων, πρόσθετων αποδοχών ,θέσεις, εξειδικεύσεις κ.λ.π.

Όπως γνωρίζετε η παραπάνω διαφοροποίηση οδηγεί σε σημαντικά μικρότερη κύρια σύνταξη.  Η διαφοροποίηση αυτή είναι ΑΔΙΚΗ και διαχωρίζει τους Συν/χους οδηγώντας τους σε άνιση μεταχείριση των παλαιών έναντι των νέων αφού η μόνη διαφορά είναι εκείνη της ημερομηνίας έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης. Έτσι οι συν/χοι που έχουν απολύτως όμοια προϋπηρεσία, που κατέβαλαν ίδιες ασφαλιστικές εισφορές, που ελάμβαναν όσο εργαζόταν ίδιο μισθό, που είχαν όμοια οικογενειακή κατάσταση λαμβάνουν πολύ διαφορετικές συντάξεις. Η ανισότητα όμως ενισχύεται και από μία ακόμη λεπτομέρεια .Οι παλιοί συν/χοι έχουν υποστεί όλες τις περικοπές των μνημονιακών νόμων και οι οποίες κρίθηκαν εκτός του περιβόητου 11μηνου κύριας σύνταξης των Ν.4093/12 και 4051/12 συνταγματικές. Οι μνημονιακές περικοπές ενσωματώθηκαν και αφαιρέθηκαν από το μικτό ποσό σύνταξης εφ όρου ζωής. Επιπλέον συνεχίζεται και η κράτηση  της ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.Αντίθετα στην επικουρική σύνταξη κατά πολιτική επιλογή ενσωματώθηκαν οι μνημονιακές περικοπές και στις νέες συντάξεις. Επειδή όλοι μας τόσο παλιοί όσο και νέοι Συνταξιούχοι εργαστήκαμε και καταβάλαμε καθ΄όλο τον εργασιακό μας βίο.Επειδή οι  εισφορές μας επιβλήθηκαν στο σύνολο των αποδοχών μας όπως στα δώρα και επιδόματα τα οποία δεν λαμβάνουμε ως συν/χοι ενώ η περικοπή τους έχει κριθεί αντισυνταγματική μόνο για το 11μηνο. Επειδή με τον τρόπο υπολογισμού οι παλαιοί συν/χοι υφίστανται μεγάλη κοινωνική και ασφαλιστική ανισότητα σε σύγκριση με τους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται μετά τον Ν4387/16 αφού παρά το ότι  έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δεδομένα αποδοχών και εισφορών λαμβάνουν μειωμένη ανταποδοτική σύνταξη.Για τους λόγους αυτούςζητούμε  να προβείτε σε επαναυπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των παλαιών όπως εφαρμόζεται στους νέους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν4387/16. Θα είναι τεράστια αδικία για όλους τους παλιούς συνταξιούχους που είναι το 55% του συνόλου και έχουν προσωπική διαφορά εδώ και 13 χρόνια (από το 2009) δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση, εκτός από τα αναδρομικά του 11μήνου και για τα οποία πληρώσαμε έως και 38% εφορία. Εάν δεν ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στην κύρια σύνταξη όλοι αυτοί δεν θα δουν καμία αύξηση σε όλο τους το βίο.

Ζητούμε να εκδώσετε και να γνωστοποιήσετε σε όλους τους συνταξιούχους αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα επαναυπολογισμού σύνταξης ώστε να γνωρίζουν και να μπορούν να ελέγξουν την ορθή εφαρμογή του νόμου και να μπορούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους, σε περίπτωση διαφωνίας τους
ΤΟ Δ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα