Τρεις βασικές αλλαγές επέρχονται από την 1/1/2023. Ασφάλιση και συντάξεις

Πρώτη αλλαγή αυξήσεις στις συντάξεις.
Από 1 Ιανουαρίου οι αυξήσεις στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις θα είναι κοντά στο 7,5 % και θα καταβληθούν σε όσους δεν παρουσιάζουν προσωπική διαφορά. Προσωπική διαφορά παρουσιάζουν κατά κανόνα οι εφάπαζ που έχουν υπολογιστεί πριν από τον Ν.4387/16, οι αυξήσεις θα συμψηφιστούν με το ποσό της προσωπικής διαφοράς.
Για παράδειγμα συνταξιούχος που υπέβαλε αίτηση το 2020 και λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ 830 ευρώ μικτά θα λάβει αύξηση στο μικτό ποσό 62,25 ευρώ το μήνα.
Αντίθετα ένας συνταξιούχος που η σύνταξή του άρχισε από το 2015 με μικτό ποσό 920 ευρώ και έχει στο εκκαθαριστικό του 850 προσωπική διαφορά θα έχει ονομαστική αύξηση 62,60 στην πραγματικότητα δεν θα δει καμία αύξηση απλά θα μειωθεί η προσωπική διαφορά 85-62,60=22,40 ευρώ.
Δεύτερη αλλαγή οι αυξήσεις στις εισφορές.
Πρόκειται για τις αυξήσεις των εισφορών που καταβάλουν ασφαλισμένοι στα ταμεία πρώην ΕΤΑΕ και ΟΑΕΕ και οι αγρότες.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 4670/2020 στην οποία φαίνεται να εμμένει η κυβέρνηση οι αυξήσεις στις εισφορές θα είναι ίσες με την μέση ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού έτους 2022.
Και επειδή αυτή η η μεταβολή θα είναι στο 10% αναμένεται και η αύξηση στις εισφορές να είναι 10%, αύξηση κατά 20 ευρώ τον μήνα έως 60 ευρώ για όσους έχουν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Η Τρίτη αλλαγή αφορά τα όρια συνταξιοδότησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αφορά μόνο τις μειωμένες συντάξεις για δημοσίους υπαλλήλους και συγκεκριμένα όσους και όσες μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με μεωιμένη σύνταξη σε ηλικίες 55-56-58 ετών ανάλογα με το πότε συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 που αφορά μόνο σε γυναίκες το 2011 και 2012 που αφορά άνδρες και γυναίκες.
Όσοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τα ηλικιακά όρια μέχρι 31/12/2022 δεν κινδυνεύουν από τις αλλαγές και μπορούν να φύγουν όποτε θέλουν και μετά το 2023. Αντίθετα, για όσους δεν συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ηλικιακά όρια μέχρι 31/12/2022. Για να πάρουν σύνταξη από 1/1/2023 πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 62 έτος της ηλικίας τους.
Μπερμπεργιάννης Δημήτριος

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα