Τι ισχύει με τους εργαζόμενους συνταξιούχους;

Έχουν θεσπισθεί μια σειρά από διατάξεις που ρυθμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της απασχόλησης των συνταξιούχων, όπως ο Ν.2676/1999, 3863/2010, 4387/2016 και ο 4670/2020 έτσι ώστε σήμερα να αντιμετωπίζουμε με το ίδιο καθεστώς τους παλαιούς και τους νέους συνταξιούχους πριν και μετά το Ν.4387/2016 (16/5/2016).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξει όσοι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος έχουν ήδη αναλάβει εργασία πριν την δημοσίευση του Νόμου στις 28/2/2022 ή αναλαμβάνουν μετά την δημοσίευση του Νόμου ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλεια του ΕΦΚΑ θα υποστούν μείωση 30% στην ακαθάριστη σύνταξή τους, τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς διακοπή θα υποστούν την μείωση από 1/3/2022 και είχαν υποχρέωση να δηλώσουν την εργασία τους μέχρι 31/5/2022.

Αν η απασχόληση έχει λάβει χώρα στο δημόσιο τομέα ή σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, τότε η σύνταξη αναστέλλεται πλήρως για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 61 έτος μέχρι 20/2/2021 ενώ όσοι συμπληρώνουν το 32ο έτος από 1/3/2022 και μετά θα υποστούν μείωση στη σύνταξή τους κατά 30%.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλουν κανονικά χωρίς την παραμικρή μείωση τις ασφαλιστικές εισφορές και έχουν την δυνατότητα μετά την διακοπή της εργασίας να αξιοποιήσουν το χρόνο ασφάλισης ζητώντας την προσμέτρηση του χρόνου αυτού στην σύνταξή τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Αν ο συνταξιούχος δεν δηλώσει την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ τόσο στον κύριο όσο και στον επικουρικό του τομέα, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο το οποίο ανέρχεται σε δώδεκα (12) μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Το Δ.Σ.

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα