Τι αποφάνθηκε το ΣΤΕ για τα δώρα 11μήνου

Τα δώρα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν κάνει αγωγές και ήταν διάδικοι στην πιλοτική δίκη ενώπιων του ΣΤΕ.

Η πιλοτική δίκη αφορά αποκλειστικά τους διαδίκους, επιμένει το ΣΤΕ.

Τα 8 βασικά σημεία των πρόσφατων αποφάσεων ΣΤΕ 1403-1407/22 Ολ. ΣΤΕ που φέρνουν και νέες μεγάλες ανατροπές είναι:

  1. Η πιλοτική δίκη αφορά αποκλειστικά και μόνο τους διαδίκους της συγκεκριμένης δίκης, τους αρχικούς και τους παρεμβάντες ενώπιων του ΣΤΕ!
  2. Η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας προέχει έναντι πάντων!
  3. Πρέπει να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες της χώρας στους τομείς της υγείας, της άμυνας και της διαχείρισης μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.
  4. Η κατάργηση γεννημένων αξιώσεων μετά τη δημοσίευση του Ν.417/317-2020 είναι συμβατή με το Σύνταγμα!
  5. Δεν δικαιούνται αναδρομικά 11μήνου όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι 31/7/2020 (Δημοσίευση του Ν.4174/2020.
  6. Δεν παραβιάστηκαν θεμελιωμένα περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων με τον Ν.4174/2020.
  7. Δεν παραβιάστηκαν οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη!
  8. Τα Σωματεία των συνταξιούχων που παραστάθηκαν δεν εκπροσωπούν τα περιουσιακά δικαιώματα των φυσικών προσώπων-μελών τους!

Το Δ.Σ.

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα