Σύνταξη χηρείας πότε περιορίζεται στο 35%

Τα παιδιά μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, ο/η σύζυγος, αλλά και ο/η πρώην σύζυγος δικαιούνται σύνταξη χηρείας. Ακόμη και αν δουλεύουν ή συνταξιοδοτούνται.

Μόνο το ποσό αλλάζει, ενώ υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις για τους/τις πρώην.

Η σύνταξη χηρείας χορηγείται από την ημέρα θανάτου του δικαιούχου-άμεσα ασφαλισμένου είτε αυτός ελάμβανε σύνταξη, είτε εργαζόταν. Υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου θα κατατεθεί εντός 12μηνου από την ημερομηνία της απώλειας.

Κατά την πρώτη, μετά την ημερομηνία θανάτου, 3ετία, η σύνταξη ορίζεται στο 70% του ποσού που ελάμβανε (ή επρόκειτο να πάρει αν εργάζονταν ο άμεσα ασφαλισμένος, ανεξαρτήτως εργασίας, συνταξιοδότησης ή οικογενειακού εισοδήματος. Απλώς μετά την πάροδο τριών ετών, σύνταξη περιορίζεται στο 50% αυτής (σσ. στο 35% αυτής της του θανώντος) στις περιπτώσεις εργασίας ή συνταξιοδότησης του ίδιου δικαιώματος του συζύγου.

Σύνταξη τέκνων εάν ο θανών έχει και ένα τέκνο αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξης του. Εάν το τέκνο είναι ορφανό από τους δύο γονείς, αλλά δικαιούται σύνταξη από τον ένα, τότε λαμβάνει το 50%. Εάν ο θανών  καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα, αυτά θα επιμεριστούν ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση του 70% που δικαιούται ο επιζών ή και ο διαζευγμένος. Δηλαδή, τα τέκνα επιμερίζονται το 30%.

Τα παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που λαμβάνει ο θανών, με την προϋπόθεση να μην εργάζονται, να μην ασκούν κάποιο επάγγελμα ή να λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγο θανάτου ορίζεται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης για 20 έτη δηλαδή 413€ εάν ο θανών είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης το ποσό αυτό μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανώντος είναι μικρότερος από 15 έτη χορηγείται ως κατώτατο ποσό τα 388€.

Το ΔΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα