Σύνταξη αναπηρίας: Διάκριση σε βαθμίδες με το ποσό για την χορήγηση της παροχής

Το συνολικό ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι το λιγότερο 20% το ποσοστό της νέας πάθησης ή αναπηρίας εάν επιδεινωθεί το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες δύο προϋποθέσεις προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας όπου καθορίζεται η όποια βαθμίδα κατατάσσεται ο ασφαλισμένος. Σύμφωνα με την σχετική κατηγοριοποίηση, οι βαθμίδες είναι τρεις. Για μερική αναπηρία το ποσοστό κυμαίνεται από 50 έως 66,99%.  Για κανονική αναπηρία από 67 έως 79,99% και για βαριά αναπηρία από 80 έως 100%.

Το πλέον κρίσιμο μέγεθος είναι το ποσοστό επιδείνωσης της αναπηρίας του δικαιούχου. Με βάση τη βαθμίδα που κατατάσσεσαι από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, λαμβάνει ο δικαιούχος την εθνική σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για νέα πάθηση είτε για επιδείνωση προϋπάρχουσας, οι Υγειονομικές Επιτροπές υπόσχονται να εκδώσουν γνωμάτευση με το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο καθορίζεται από όλες τις παθήσεις του ασφαλισμένου. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα επιπλέον ποσοστό αναπηρίας και οφείλεται μόνο στην επιδείνωση ή στη νέα πάθηση του ασφαλισμένου. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα επιπλέον ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται μόνο στην επιδείνωση, ή τη νέα πάθηση, η οποία εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της ασφάλισης.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα