Ποια τέκνα θανόντων συνταξιούχων χάνουν τη σύνταξη

Σημαντικές αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα θανόντων συνταξιούχων ή ασφαλισμένων, αλλά και στη διαδικασία ασφαλιστικής προστασίας ορφανών τέκνων με βαριές αναπηρίες περιλαμβάνονταν μεταξύ των διατάξεων του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζοντας τα εξής:

1) Εξομοιώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα τέκνα, οι οποίες προβλέπουν ότι σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που είχε πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για την συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ικανότητας. Συγκεκριμένα, η σύνταξή του μεταβιβάζεται στα νομικά αλλά και στα νομιμοποιηθέντα αναγνωρισθέντος υιοθετούμενα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Έτσι, οι διατάξεις του Νόμου 4387/16 επεκτείνονται και για τα τέκνα που είχαν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου με τις προ υπάρχουσες διατάξεις.  Όπως ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος, η χορήγηση σύνταξης στα προστατευόμενα υγιή τέκνα, δεν μπορεί να παραταθεί πέρνα του 24ου έτους της ηλικίας τους.

2) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νόμο, στο πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων εμπίπτουν και οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Όλα αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 119 του Ν. 5078/23.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης.

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα