Ο διπλός φόρος των Συνταξιούχων και η παρακράτηση του 40%

Οι συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο πάνω στον φόρο και αυτό γιατί τόσο ο φόρος όσο και η ΕΑΕ υπολογίζονται στο αρχικό μεικτό ποσό αποδοχών.

Η εφορία και οι εισφορές απομυζούν τετραπλάσια τις αποδοχές των συνταξιούχων σε σημείο δε που στα μεικτά ποσά πάνω από 1700 € παρακρατείται το 40% της Σύνταξης.

Μετά τις περικοπές συντάξεων στα μνημονιακά χρόνια 2010-2014 τάξεις του 28% έως 40% ανάλογα του αρχικού ύψους αποδοχών ήρθε και ο νέος τρόπος υπολογισμού και οι αποδοχές βγαίνουν ακόμα μειωμένες κατά 20%.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

1) Είναι η μόνιμη κατηγορία φορολογούμενων που πληρώνει διπλή φορολογία: αφενός του φόρου εισοδήματος, αφετέρου δε την εισφορά (ΕΑΕ) για κάθε ποσό σύνταξης ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης και αθροίσματος κύριας και επικουρικής πάνω από τα 1400€ μεικτά το μήνα.

Δηλαδή, οι συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο πάνω στο φόρο. Η εν λόγω εισφορά παραμένει εδώ και 13 χρόνια, και μειώθηκαν δραματικά οι συντάξεις, αυξήθηκαν υπέρμετρα τα όρια ηλικίας. Άρα υφίσταντε λόγοι έκτακτων μέτρων, υπερβολικών εισφορών και διπλής φορολογίας.

2) Οι συνταξιούχοι όχι μόνο πληρώνουν ποσοστιαία εισφορά υγείας, αλλά αυτή παρακρατείται τόσο από την κύρια όσο και στην επικουρική.

Ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό 60,3€ το μήνα.

3) Οι φετινές αναπροσαρμογές κατά 7,75% που έλαβε το 60% των συνταξιούχων ενώ 1.000.000 εξαιρέθηκαν των αυξήσεων λόγω προσωπικής διαφοράς, εξανεμίστηκαν από τις κρατήσεις λόγο μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας. Έτσι λοιπόν, από την φετινή αύξηση του 7,75% έλαβαν τελικά σαν αύξηση 3%.

4) Τέλος, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να αποταμιεύσουν και δαπανούν το σύνολο των εισοδημάτων τους,  κυρίως δε σε τρόφιμα, θέρμανση κλπ. Πληρώνουν και υψηλότερους έμμεσους φόρους (ΦΠΚ) αλλά και το ακριβό ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Όταν αυτά τα προϊόντα έχουν δεχτεί την μεγαλύτερη επίθεση ακρίβειας τα τελευταία δύο χρόνια. Όταν δε η κυβέρνηση διατηρεί σταθερά υψηλά τα ποσοστά του ΦΠΑ αυξάνεται υπέρμετρα η φορολογική επιβάρυνση στον καταναλωτή.

Το Δ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα