Οι 15 ανατροπές για συντάξεις ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΑΜΕΑ

 1. Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις από την 1/1/2023 σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αρ. 6 και 14 Ν4387/16 και έπειτα από 12 χρόνια, οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις κύριες συντάξεις κατά 7,75% και θα χορηγηθούν σε όλους τους ήδη συνταξιούχους, αλλά και σε εκείνους που θα υποβάλλουν το σχετικό αίτημα έως την 31/12/2022. Βέβαια αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον 5/2016 και κατόπιν του επανυπολογισμού της σύνταξης έχουν προσωπική διαφορά, σ’ αυτή την περίπτωση, η αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να είναι μόνο λογιστική και να μην φανεί στην τσέπη του. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν 4 κατηγορίες αυξήσεων.

Θα λάβουν πραγματική αύξηση:

Α. Συνταξιούχοι μετά την 12/5/2016

Β. Συνταξιούχοι πριν την 12/5/2016 που δεν έχουν προσωπική διαφορά

Γ. Συνταξιούχοι πριν την 12/5/2016 που έχουν μικρή προσωπική διαφορά που θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση

Δ. Συνταξιούχοι πριν την 12/5/2016 που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που δεν θα υπερκαλύψει την αύξηση

 1. Εθνική σύνταξη για όσους από την 1/1/2023 συνταξιοδοτηθούν, θα αυξηθεί η εθνική σύνταξη κατά 7,75% με το ποσό της εθνικής σύνταξης να διαμορφώνεται στα 413,76 ευρώ.
 2. Ανταποδοτική σύνταξη για όσους αποχωρήσουν από την 1/1/2023 ή ανταποδοτική σύνταξη θα είναι προσαυξημένη κατά 7,75%.
 3. Από την 1/1/2023 μέσω της αύξησης της εθνικής σύνταξης θα αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου στα 413,75 ευρώ.
 4. Αύξηση στην ανώτατη σύνταξη από 1/1/2023 λόγω της αύξησης της εθνικής σύνταξης θα αυξηθεί και το πλαφόν σύνταξης. Έτσι η ανώτατη σύνταξη διαμορφώνεται πλέον στις 4.965,12 ευρώ.
 5. Από την 1/1/2023 μέσω της αύξησης πρόκειται να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων που δικαιούνται από το ΟΠΕΚΑ και έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας και δεν έχουν άλλη σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 360 ευρώ, έτσι η σύνταξη διαμορφώνεται στα 387,9 ευρώ
 6. Από 1/1/2023 καταργείται η φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται στον συνολικό μεικτό εισόδημα πριν την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και υπολογίζεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές 2,2 έως 10% και το όφελος είναι από 22 έως 700 ευρώ σε ετήσια βάση.
 7. Αύξηση εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες. Από την 1/1/2023 και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν4670/20 πρόκειται να αυξηθούν σε ποσοστό 9% περίπου και αφορά 1,8 εκ. αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.
 8. Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο. Από 1/1/2023 το όριο ηλικίας για πρόωρες/μειωμένες συντάξεις του Δημοσίου εναρμονίζεται με το γενικό όριο ηλικίας και θα είναι το 62ο έτος.
 9. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα για τους παράλληλα ασφαλισμένους μέχρι το 2016 έως την 31/12/22 έχουν περιθώριο χιλιάδες ασφαλισμένοι σε δύο παράλληλους φορείς να επιλέξουν ποιο ασφαλιστικό φορέα επιλέγουν.
 10. Από 1/1/2023 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μείωση κατά 1% της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων του ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
 11. Μονιμοποίηση μείωσης των συνεισπραττόμενων εισφορών. Από την 1/1/2023 μονιμοποιούνται οι μειώσεις των εισφορών αυτών που είχαν ξεκινήσει ως προσωρινό μέτρο από τη 1/1/2021.
 12. Δυνατότητα εξαγοράς από το σύνολο των ένστολων της μάχιμης «πενταετίας».
 13. Αναπηρική σύνταξη με 50% για ελεύθερους επαγγελματίες έτσι πλέον μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δικαιούνται αναπηρική σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 50%.
 14. Από την 1/1/2023 πρόκειται να αυξηθούν οι υπολογίσιμες συντάξεις καθώς καταβάλλεται η 5η δόση επανυπολογίσημου μέσω του Ν4387 και η 4η δόση επανυπολογισμού του 4670/20.

Το Δ.Σ.

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα