Νέα εθνική σύνταξη 413,76 ευρώ ή 373,46 ευρώ από 1/1/2023, για παλιούς και νέους συνταξιούχους

Στα 411 ευρώ και 370 ευρώ με 20ετη και 15 χρόνια ασφάλισης αντίστοιχα η εθνική σύνταξη.
Με τον Ν.4387/16 (αρθ. 7 παρ. 6) το ύψος της εθνικής σύνταξης ορίστηκε σε 384 ευρώ μεικτά για 20 χρόνια ασφάλισης ή (6000 ΗΑ) και 346 ευρώ μεικτά για 15 χρόνια ασφάλισης ή (4500 ΗΑ) τα ίδια ποσά διατήρησε ο Ν.4670/2020.
Ειδικότερα η εθνική σύνταξη ανάλογα με τα έτη ασφάλισης ανέρχεται μέχρι 31/12/2022 στα παρακάτω ποσά:
15 έτη 346,60 ευρώ
16 έτη 353,28 ευρώ
17 έτη 360,96 ευρώ
18 έτη 368,64 ευρώ
19 έτη 376,32 ευρώ
20 έτη 384 ευρώ
Μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση της εθνικής σύνταξης κατά 7,75% τα ποσά αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης ως εξής:
15 έτη 373,46 ευρώ
16 έτη 389,65 ευρώ
17 έτη 387,93 ευρώ
18 έτη 397,20 ευρώ
19 έτη 405,48 ευρώ
20 έτη 413,76 ευρώ
Αυτό θα επηρεάσει και τις ακόλουθες κατηγορίες συντάξεων
1. Συντάξεις αναπηρίας:
Όσοι είχαν αναπηρία 80% εθνική σύνταξη ήταν 384 ευρώ
Από 67% έως 79,99% αναπηρία το 75% εθνικής σύνταξης ήταν 288 ευρώ (384×75%)
Από 50 έως 66,99% αναπηρία το 50% της εθνικής σύνταξης ήταν 192 ευρώ (384×50%)
Και ως 49,99 αναπηρία το 40% της εθνικής σύνταξης ήταν 153,60 (384×40%)
Μετά την αύξηση αναπροσαρμόζεται ως εξής:
Έως 49,99% 40% εθνική σύνταξη 165,50 ευρώ
Από 50% 66,99% 50% εθνική σύνταξη 206,60 ευρώ
Από 67-79,99% 75% εθνική σύνταξη 310,24 ευρώ
Από 80% και άνω 80% εθνική σύνταξη 413,76 ευρώ
2. Συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου:
Σύμφωνα με τον Ν.4387/16 αρ.12 παρ.43 το κατώτατο όριο ορίζει το ποσό της εθνικής σύνταξης 384 ευρώ μεικτά αν τα έτη ήταν λιγότερα από 20 έτη για κάθε έτος είχαμε μείωση 1,25% και μικρότερο των 15 ετών ασφάλιση το ποσό 360 ευρώ μεικτά με την αύξηση γίνονται 413,76 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης και 373,50 ευρώ για 15 έτη ασφάλισης.
3. Τα επιδόματα ανασφαλίστων υπερηλίκων σύμφωνα με τον Ν.4387/16 αρ. 93 παρ.4 το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων ανέρχεται στα 360 ευρώ μικτά. Με την αύξηση από 1/1/2023 θα αυξηθεί κατά 7,75%=387,90 ευρώ.
4. Εθνικές συντάξεις ομογενών σύμφωνα με τον Ν.4915/2022 αρ.73 η εθνική σύνταξη 384 ευρώ χορηγείται σε όσους έχουν 30 έτη μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα με την αύξηση θα γίνει 413,76 ευρώ.
5. Προσωρινές συντάξεις σύμφωνα με τον Ν.4798/21 αρ.262 το ύψος της προσωπικής σύνταξης καθορίζεται με 20 έτη ασφάλισης σε 384 ευρώ από 1/1/2023 το ύψος θα γίνει 413,76 ευρώ.
6. Συντάξεις υψηλοσυνταξιούχων ή πολυσυνταξιούχων. Σύμφωνα με τον Ν.4673/19 αρθ.120 το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεως λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12 πλάσιο της εθνικής σύνταξης. Ήταν το ποσό 4.608 μεικτά (384×12) και μετά την αύξηση θα γίνει 4.968,12 μεικτά (413,76×12).
Συνεπώς γίνεται σαφές ότι η εξαγγελθείσα αύξηση του τμήματος της εθνικής σύνταξης σε 413,76 ευρώ αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων, παλαιών και νέων, το οποίο θα επηρεάσει επιπρόσθετα και τις παραπάνω έξι σημαντικές κατηγορίες συνταξιούχων.
Μπερμπεργιάννης Δημήτριος

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα