Η Συνταξιοδοτική φτώχεια

Σήμερα η κατάργηση του ΕΚΑΣ και η στέρηση μιας ισχυρής  στήριξης  στους  χαμηλοσυνταξιούχους που το έχασαν, καθώς και η απουσία καταβολής του στους  νέους συν/χους έχουν οδηγήσει στη βίαιη φτωχοποίηση πάνω από 1.000.000 Έλληνες  Συν/χους. Σύμφωνα με τα τελευταία ανακοινωμένα  στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ της  ΗΔΙΚΑ» για το μήνα Απρίλιο του 2023.

Σε σύνολο

– 1.883.724 δικαιούχους κύριας σύνταξης, 1.019.495 συνταξιούχοι (ποσοστό 64%) λαμβάνουν μεικτή  σύνταξη γήρατος μέχρι 700€.

– 820.455 συν/χοι (ποσοστό 43,55%) λαμβάνουν μεικτά σύνταξη γήρατος  600€.

– 557.020 συν/χοι (ποσοστό 29,57%) λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος μέχρι 500€.

Συνέπεια των μνημονιακών πολιτικών στις συν/ξεις  είναι η δημιουργία ενός νέου τύπου συν/χου, του συνταξιούχου-πένητα, που αδυνατεί να διαβιώσει αξιοπρεπώς.

Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να ξαναδοθεί το ΕΚΑΣ στους  550.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Την τελευταία φορά που έλαβαν το ΕΚΑΣ ήταν το Δεκέμβριο του 2019 μαζί με την σύνταξη τους σε υλοποίηση της  διάταξης του αρθ. 92 παρ. 4 του Ν. 4387/16

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ που έχει ψηφίσει μαζί τον Σύριζα και το ΠΑΣΟΚ την κατάργηση του ΕΚΑΣ με τον Ν 4336/2015, προκειμένου να αμβλύνει τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες, ψήφισε το αρ 47 Ν 4670/2020 στον ετήσιο κοινωνικό  προϋπολογισμό δαπάνης 0,5 του ΑΕΠ για κάλυψη πολιτικών πρόνοιας κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας .

Γι’ αυτό πρέπει άμεσα να επανα-νομοθετηθεί το ΕΚΑΣ και σε μόνιμη βάση και να χορηγηθεί ξανά σε όλους τους φτωχούς συν/χους ως μια μικρή ενίσχυση για αξιοπρεπή διαβίωση.

ΤΟ Δ.Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα