Η προσωπική διαφορά μηχανισμός μείωσης των συντάξεων

Με το Γ΄ μνημόνιο (Ν.4836/15 ΦΕΚ Α94) αποφασίστηκε από τους δανειστές και την κυβέρνηση Σύριζα η περικοπή όλων των παλαιών συντάξεων, οι οποίες είχαν ήδη με τα δύο πρώτα μνημόνια (Ν.3845/2010, 4046/2012) υποστεί περικοπές, ύψους περίπου 30% και από 1/1/2013 καταβάλλονταν επί 12 μήνες και όχι επί 14 μήνες, αφού την ανωτέρα ημερομηνία καταργήθηκαν οι 13η και 14η σύνταξη και δώρα.

Ο τρόπος για τη μείωσή τους εφευρέθηκε και αποτυπώθηκε λίγους μήνες μετά στον Ν.4387/16 ως προσωπική διαφορά.

Με τον Ν.4387/16 νομοθετήθηκε αρχικά ο επανυπολογισμός-αναπροσαρμογή όλων των παλαιών συντάξεων που λειτούργησε ως «Προκρούστεια κλίνη». Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4387/16 προσδιόρισαν τη διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 12/5/2016, κύριων συντάξεων, κάτι που δεν έγινε ποτέ παγκοσμίως στα ασφαλιστικά χρονικά.

Φτάνουμε στον Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α 43) που η κυβέρνηση της ΝΔ ονόμασε νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση: Με το άρθρο 25 του Ν.4670/20 όχι μόνο δεν καταργήθηκε, όπως ισχυριζόταν αρχικά η κυβέρνηση και ο κ. Πρωθυπουργός, ο θεσμός του επανυπολισμού των παλαιών συντάξεων Ν.4387/16, αλλά αντιθέτως ενισχύθηκε προστατεύθηκε και εφαρμόσθηκε άμεσα. Με  τον υπ. αρ. 980000/οικ 16982/596/7-12-20 υπουργική απόφαση δόθηκαν οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες για την υλοποίηση του άρθρου 25 του Ν.4670/2020 που ξανά επανανομιμοποιούσε  και θωράκιζε τον Ν.4387/16 και την προσωπική διαφορά.

Έτσι λοιπόν, χωρίς αύξηση θα μείνουν για 13 χρόνια οι συνταξιούχοι, που αναλογούν στο 32% του συνόλου των συνταξιούχων, από την αύξηση 7,75%, που έχουν προσωπική διαφορά. Από 1/1/23 αυξάνονται όλες οι κύριες συντάξεις από 7,75% για τους ήδη συνταξιούχους και σε όσους έχουν υποβάλλει έως 31/12/2022 αίτηση συνταξιοδότησης θα δοθεί ολόκληρη η αύξηση τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική. Για τους νέους συνταξιούχους με καταβολή της σύνταξης μετά την 1/1/23 η αύξηση κατά 7,75% θα δοθεί ολόκληρη στην εθνική σύνταξη και κατά 2% περίπου στην ανταποδοτική.

Δημήτριος Μπερμπεργιάννης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα