Επιστολή προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, τυγχάνουμε νομίμως αναγνωρισμένο πρωτοβάθμιο σωματείο συνταξιούχων ήδη από το 1936, εκπροσωπώντας πληθώρα συνταξιούχων σιδηροδρομικών που υπάγονται στην περιφέρειες Μακεδονίας Θράκης. Λαμβάνουμε την ευκαιρία να αποτανθούμε δια της παρούσης επιστολής προς υμάς, με σκοπό την ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας αλλά και εν γένει οι συνταξιούχοι. Παρά τον σχετικό ευαγγελισμό περί της ταχύτερης διευθέτησης των αιτημάτων των συνταξιούχων παρατηρούνται σημαντικότατες καθυστερήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Η απάντηση των εκάστοτε υπευθύνων είναι σχεδόν πάντα η ίδια, αναφερόμενοι είτε σε προβλήματα λογισμικού είτε συνηθέστερα σε έλλειψη προσωπικού. Αδιακρίτως όμως των παραγωγικών αιτίων, οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές. Παρά λοιπόν τις σχετικές εξαγγελίες παρατηρούνται ακόμη και σήμερα σημαντικότατες καθυστερήσεις στις εκδόσεις των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν στα 4 χρόνια αναμονής. Σε ουκ ολίγες μάλιστα εκ των περιπτώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αιτήσεως ο συνταξιούχος έχει προαποβιώσει, πρακτικά στερώντας στον ίδιο την -εν ζωή- απόληψη των κρατήσεων μιας ολόκληρης ζωής. Σημαντικό μάλιστα πρόβλημα κατά την έκδοση των επικουρικών συντάξεων έχει ανακύψει με το εδρεύον στην οδό Ακαδημίας 21 υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και δη το 6ο τμήμα εισφορών, όπου οι βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης καθυστερούν εξαιτίας της μη ύπαρξης διευθυντή προκειμένου να τις υπογράψει, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι τις έχουν εκδώσει !!! Καθυστερήσεις παρατηρούνται επιπλέον στην ολοκλήρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων βάσει των διατάξεων του ν. 4670/20 καθώς μέχρι σήμερον σε πληθώρα μελών μας εκκρεμεί ο επανυπολογισμός και η σχετική καταβολή των αναδρομικών ένεκα της αναπροσαρμογής των συντελεστών αναπλήρωσης. Στα πλαίσια μάλιστα του επανυπολογισμού μετά την διόρθωση των σφαλμάτων για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1.1.2011 και στους οποίους είχε αρχικώς εφαρμοστεί λαθεμένο (χαμηλότερο) ποσοστό αναπλήρωσης, ουδεμία καταβολή αναδρομικών έχει γίνει για το διάστημα από 1.1.2019 μέχρι και την 1.2.2021.Σημαντικό ζήτημα έχει ανακύψει από το πάγωμα της εξέτασης των αιτήσεων συνταξιούχων προκειμένου να ενταχθούν στο ν. 4387/16. Υπενθυμίζουμε ότι βάσει εγκυκλίου, όσοι η απόφαση συνταξιοδότησης τους είχε εκδοθεί μετά την έκδοση του ν4387/16 αλλά είχε υπολογιστεί με τις προισχύουσες διατάξεις είχαν δικαίωμα να αιτηθούν την εκ νέου έκδοση της σύνταξης τους με τον ν. 4387/16. Δυστυχώς παρά τις συνεχείς οχλήσεις τόσο των συνταξιούχων που έχουν καταθέσει αιτήσεις όσο και τις παρεμβάσεις της διοίκησης του Σωματείου μας, το Ταμείο μας αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στην εξέταση αυτών των αιτήσεων, ασχολούμενο κατ΄αποκλειστικότητα με την έκδοση συντάξεων και μόνον. Μάλιστα όλα τα λοιπά αιτήματα ανεξαρτήτως μάλιστα του επείγοντος χαρακτήρα τους, μετατίθενται χρονικά χωρίς μάλιστα ειδικότερη πρόβλεψη για τον χρόνο διεκπεραίωσης τους.Ειδικά δε στον κλάδο των σιδηροδρομικών, μεγάλες καθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί για όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία από 1.9.2013 και εντεύθεν εν σχέσει με την απόδοση των δευτερευουσών απολαβών που μη νομίμως δεν υπολογίστηκαν στο αποδιδόμενο εφάπαξ βοήθημα. Αν και η παρανομία έχει ήδη αναγνωριστεί από την διοίκηση του ταμείου και έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις για την καταβολή των οφειλομένων σε όλους όσους το δικαιούνται εντούτοις οι καταβολές γίνονται με εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις.Τέλος έχει ανακύψει ένα σημαντικότατο πρόβλημα με μεταταγέντες συναδέλφους μας από τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές αυτού σε υπηρεσίες αρμοδιότητος Υμών. Έτσι παρόλο που στο πρόσωπο τους πληρούνται άπασες οι προϋποθέσεις σε σχέση με την καταβολή της αποζημίωσης του 993/79 (άρθρο 55 πδ 410/88), εντούτοις οι υπηρεσίες αυτές του ΕΦΚΑ αρνούνται αδικαιόλογητα και παράνομα την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης κατά τον χρόνο λύσης της σύμβασης εργασίας. Η σχετική απάντηση των εκάστοτε υπηρεσιών βασίζεται σε μια αστήρικτη στο νόμο εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, ενώ την ίδια στιγμή το ΝΣΚ γνωμοδοτεί υπέρ της νομιμότητας του αιτήματος τους. Σημειούται άλλωστε ότι συνάδελφοι οι οποίοι συνεχίζουν την εργασία τους στον ΟΣΕ και συνταξιοδοτούνται από εκεί λαμβάνουν το σύνολο της σχετικής αποζημίωσης το ίδιο μάλιστα συμβαίνει και με άλλους που έχουν μεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου με προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ. Όπως καλώς γνωρίζετε είναι ευθύνη της πολιτείας να εξυπηρετεί ταχέως, αποτελεσματικά και ποιοτικά τον πολίτη κατά την εξέταση των αιτημάτων του. Μάλιστα ουκ ολίγες φορές η τακτική διοικητική δικαιοσύνη έχει αναγνωρίσει παρανομία στην διοίκηση από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων. Λύση βέβαια δεν είναι για κάθε πολίτη να προστρέχει δικαστικά για την λύση της υπόθεσης του, αλλά όλως αντίθετα η αναμόρφωση των θεσμών, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη δίκαια και κυρίως ταχύτερη η εξέταση και ολοκλήρωση των αιτημάτων τους. Τον σκοπό αυτό υπηρετεί και η παρούσα επιστολή μας, ευελπιστώντας στην διευθέτηση των ως άνω νομίμων αιτημάτων των μελών μας. Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες. Επίσης παρακαλούμε εφ΄ όσον είναι εφικτό να μας καλέσετε σε συνάντηση.

Ευχαριστούμε ΤΟ Δ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα