Επιστολή προς διοικητή ΟΣΕ

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, λαμβάνουμε την ευκαιρία να αποτανθούμε δια της παρούσης επιστολής προς υμάς, με σκοπό να σας επισημάνουμε την αναιτιολόγητη άρνηση πληρωμής της υπ΄αριθμ. 1693/2002 τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ήδη από τις 20.4.21 αποσταλεί από τον δικηγόρο Φώτη Λαγγούση, και παρά την πάροδο σχεδόν ενός έτους ακόμη δεν έχει προωθηθεί προς πληρωμή. Ειρήσθω εν παρόδω, προηγούμενη σχετική απόφαση και μάλιστα αφορώσα το ίδιο ένδικο νομικό θέμα και μάλιστα αποκλειστικά για τους τους μηχανοδηγούς (υπ΄αριθμ. 5763/2002) έχει ήδη πληρωθεί από τον Οργανισμό σας ήδη από το 2020.Αντιλαμβανόμεθα πλήρως τις δυσκολίες της περιόδου, αλλά ομοίως θα πρέπει η διοίκηση σας να αντιληφθεί ότι η άρνηση πληρωμής της εν λόγω τελεσιδίκου απόφασης, ιδία δε σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και πληθωριστικών τάσεων για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, βαίνει ιδιαίτερα επιβαρυντική για τα μέλη μας. Σημειούται άλλωστε ότι η εκ μέρους των μελών μας εκκίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του Οργανισμού σας, το μόνον το οποίο θα προσφέρει, είναι επιβολή περισσότερων εξόδων για τον προϋπολογισμό Υμών, και η εν γένει επιβάρυνση της τοκοφορίας της εν λόγω αξιώσεως. Για τούς ανωτέρω λόγους Παρακαλούμε όπως προβείτε στις κατά νόμον ενέργειες προκειμένου να πληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η εν λόγω δικαστική απόφαση. Διακείμεθα στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση το ΔΣ Μακεδονίας- Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα