Εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κον Παναγιώτη Δουφεξή

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του πρωτοβάθμιου σωματείου συνταξιούχων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας – Θράκης» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλέως Ηρακλείου 30, με ΑΦΜ 998671603, ΔΟΥ A Θεσσαλονίκης και email sssmakthrak@gmail.com

 

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Κον Παναγιώτη Δουφεξή, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 22

 

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

είναι δυστυχώς λόγοι οικονομικοί αυτοί που εκ νέου απευθυνόμεθα προς υμάς. Όπως όμως ο Οργανισμός σας απαιτεί όλοι να εξοφλούν εμπρόθεσμα και παραχρήμα άπασες τις οικονομικές εκκρεμότητες τους προς αυτόν, με την ίδια ζέση και ταχύτητα οφείλει να αντιμετωπίζει και τις δικές του οφειλές και υποχρεώσεις. Σκοπός της παρούσης εξωδίκου είναι να σας επιστήσουμε την προσοχή στα κάτωθι ζητήματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητάς υμών.

Το πρώτο ζήτημα αφορά μέλη μας τα οποία έχουν μεταταγεί δυνάμει του ν 3891/2010 από τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές αυτού στον e-ΕΦΚΑ. Έτσι κατά την συνταξιοδότηση τους και ενώ δικαιούνται την απόληψη της αποζημίωσης του άρθρου 55 παρ. 4 εδ.α του ΠΔ 410/1988 (άρθρο 49 παρ.4 του Ν.993/1979), στους συγκεκριμένους υπαλλήλους του φορέα σας, δεν καταβάλλεται η εν λόγω αποζημίωση. Όλως αντίθετα συνάδελφοι τους, οι οποίοι έχουν μεταταγεί σε έτερους φορείς του δημοσίου (π.χ. νοσοκομειακά ιδρύματα, αποκεντρωμένη διοίκηση κοκ) λαμβάνουν την εν  λόγω αποζημίωση με απλή αίτησή τους.

Παρατηρείται επομένως μια αδικαιολόγητη διάκριση, χωρίς αυτή να δικαιολογείται ή να βασίζεται στον νόμο. Σημειώνουμε άλλωστε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη εκδοθεί η σχετική 187/2020 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία και τα μέλη μας δικαιούνται την εν λόγω αποζημίωση, την οποία εντούτοις οι υπηρεσίες σας δεν εφαρμόζουν.

Το δεύτερο αφορά την μη καταβολή των οφειλομένων αναδρομικών σε μέλη μας παλαιοί συνταξιούχοι, εξαιτίας της μη ορθής εφαρμογής του ν 4387/16 κατά τον -αρχικό- επανυπολογισμό της σύνταξης τους. Έτσι σε αρκετούς από τους συναδέλφους μας κατά τον επανυπολογισμό της σύνταξης τους και συγκεκριμένα στον υπολογισμό της ανταποδοτικής τους σύνταξης, από λάθος δεν εντάχθηκαν στις κατηγορίες αυτές των οποίων οι κρατήσεις κατά τον ασφαλιστικό τους βίο ήταν ανώτερες από του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (όπως συνέβαινε με τους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία) κατά συνέπεια δικαιώθηκαν μικρότερης ανταποδοτικής σύνταξης από αυτήν που πράγματι δικαιούντο βάσει των κείμενων διατάξεων. Το εν λόγω λάθος μετά από συνεχείς επιστολές και διαμαρτυρίες εντοπίστηκε από το πρώην ΤΑΠΟΤΕ και διορθώθηκε αλλά μόνον για το μέλλον, εκκρεμουσών  προς αποπληρωμή, μέχρι και σήμερον των προκύπτουσων διαφορών από 1.1.2019 και εντεύθεν. Σε συνεχείς δε οχλήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει τόσο προς το πρώην ΤΑΠΟΤΕ όσο και στο αρμόδιο τμήμα πληρωμών του ταμείου μας επί της οδού Πατησίων, μας ενημερώνουν ότι αυτό είναι θέμα του ιδιώτη παρόχου, εντούτοις ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει για τον χρόνο και τρόπο αποπληρωμής των οφειλομένων.

Το τρίτον αφορά την ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση κατά την πληρωμή από τον Οργανισμό σας των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν μέλη μας για θετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αποφάσεις του ΔΠρΑθηνών 13641/2022, 7944/2022, 4614/2022 για τις οποίες αν και εδώ και μήνες υπάρχει σχετική εισήγηση από την νομική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ καθώς και πράξη από το ΝΣΚ εντούτοις μέχρι και σήμερον δεν έχουν πληρωθεί. Παρόμοιες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις πληρωμές αποφάσεων για τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.

Δυστυχώς η εκ μέρους του Οργανισμού σας, καταχρηστική και άδικη συμπεριφορά απέναντι στους συνταξιούχους το μόνο στο οποίο οδηγεί είναι στο άνοιγμα νέων αχρείαστων για όλους δικαστικών επιδιώξεων, όταν όλα τα ανωτέρω θέματα θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί σύμφωνα με τον νόμο και τις κείμενες διατάξεις , γρήγορα και ανέξοδα για αμφότερους τους εμπλεκομένους.

Για τους ανωτέρω λόγους

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

Σας καλούμε όπως με πρωτοβουλία σας, δοθεί σε όλους  τους μεταταγμένους από τον ΟΣΕ και τις θυγατρικές αυτού σε θέσεις του Οργανισμού σας η αποζημίωση του άρθρου 55 παρ. 4 εδ.α του ΠΔ 410/1988 (άρθρο 49 παρ.4 του Ν.993/1979)

Επιστραφούν με συνοπτικές διαδικασίες τα οφειλόμενα από τα λάθη του επανυπολογισμού από 1/1/2019 και εντεύθεν

Δρομολογηθεί η γρηγορότερη και αμεσότερη εκκαθάριση και πληρωμή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον φορέα σας.

Αθήνα 7-2-2023

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα αίτηση – εξώδικη δήλωση – πρόσκληση στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως νομίμου εκπροσώπου αυτού, προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα 7-2-2023

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα