ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Του πρωτοβάθμιου σωματείου συνταξιούχων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας – Θράκης» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλέως Ηρακλείου 30, με ΑΦΜ 998671603, ΔΟΥ A Θεσσαλονίκης και email sssmakthrak@gmail.com

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Train Α.Ε. (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) η οποία  εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 41 και  Πετμεζά 13, νόμιμα εκπροσωπούμενη

 

Όπως γνωρίζετε, κατόπιν σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ και της εταιρείας σας- τότε υπό την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»- εργαζόμενοι σας μηχανοδηγοί πιστοποιημένοι από την ΡΑΣ συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψηφίων Μηχανοδηγών Σιδηροδρομικών Οχημάτων στα πλαίσια της οποίας εκπαίδευσαν τους υποψηφίους σε πορεία (εξοικείωση με διαδρομή και χειριστήρια). Για την συμμετοχή τους -πλέον και πέραν της εργασίας τους -στο ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης, προβλέφθηκε επιπλέον αμοιβή για όσους παρείχαν τις υπηρεσίες τους. Σημειούται άλλωστε ότι ο ΟΣΕ έχει ήδη προ πολλού αποδώσει στην εταιρεία σας τα οφειλόμενα από αυτόν ποσά σε εκτέλεση της ως άνω σύμβασης (σχετ έγγραφα 9157910/29-7-2021 , 9157581/16-8-2021 και 9161194/15-9-2021 της Δ.νση Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΟΣΕ).

Ενώ όμως οι εν ενεργεία υπάλληλοι σας έχουν ήδη πληρωθεί για την ανωτέρω παρασχεθείσα υπηρεσία, εντούτοις η πληρωμή των οφειλομένων ποσών σε όσους τυγχάνουν συνταξιούχοι δεν έχει μέχρι σήμερον πραγματοποιηθεί.

Για την δυναμική του Σωματείου μας, τα μέλη τα οποία αναμένουν την εξέταση του εν λόγω αιτήματος ανέρχονται σε 26 τον αριθμό , τα στοιχεία των οποίων επισυνάπτουμε στην παρούσα εξώδικο προς γνώσιν.

Συνέπεια της ανωτέρω καθυστέρησης, τα μέλη μας υφίστανται επί μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαιτέρως μεγάλη υλική και ηθική ζημία, καθόσον αν και οι ίδιοι παρείχαν μέχρι κεραίας τις υπηρεσίες τους, εντούτοις αναμένουν μέχρι και σήμερον από την εταιρεία σας την εκτέλεση των συμφωνηθέντων.

Παρά όμως το γεγονός ότι άπαντα τα ανωτέρω, έχουν γνωστοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι σήμερον παραλείπουν να προβούν στην καταβολή των οφειλόμενων.

Για τους λόγους αυτούς

Διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την επί μακρόν άρνηση της εταιρείας σας όπως καταβάλλει τα ποσά που δικαιούνται τα μέλη μας.

Σας καλούμε όπως προβείτε στην πλήρη αποπληρωμή των οφειλομένων προς αυτούς εντός μηνός από την λήψη της παρούσης.

Άλλως και σε διαφορετική περίπτωση, το Σωματείο μας θεωρεί εαυτόν υποχρεωμένο να προσκαλέσει τα ενδιαφερόμενα κατά τα ανωτέρω μέλη μας να εγείρουν αντιστοίχως αγωγές αποζημιώσεως σε βάρος της εταιρείας σας, διεκδικώντας τόσο τα παρ υμών οφειλόμενα όσο και την αποκατάσταση της τυχόν ζημίας που έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υφίστανται από την κατά τα ανωτέρω διαρκή παράλειψη των οργάνων σας.

Αθήνα 26-1-2023

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα