Δώστε αυξήσεις από 1/1/2023 σε όλους τους συνταξιούχος

Ως γνωστό με το αρ14 του Ν4387/16 καθιερώθηκε για την προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ. Αναλυτικότερα από 1-1-19 εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των παλαιών συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναυπολογισμό τους, βάσει των νέων διατάξεων του Ν4387/16 το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά συμψηφιζόμενο κατ΄έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψη του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Αυτή είναι η ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. Το αρ25 του Ν4670/20 με διαφοροποίηση την ημερομηνία επαναυπολογισμού  που είναι πλέον από 1-10-19 Προσ. Διαφορά αφορά χιλιάδες συνταξιούχους ήτοι όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί κυρίως πριν τον Μάιο του 2016 και μερικών πρίν από την 1-10-19 με συντάξιμα άνω των 30 ετών. Η θετική ΠΔ που είναι ένα αξιόλογο  ποσό σημαίνει ότι κάποιες χιλιάδες συν/χοι δεν θα πάρουν ποτέ αύξηση στο ποσό της ήδη μειωμένης καταβαλλόμενης σύνταξης τους η οποία ουσιαστικά θα συνεχίσει να μειώνεται λόγω της σημαντικής μείωσης της αγοραστικής της αξίας. Σε μία περίοδο που οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών διακηρύσσουν ότι έχουμε εξέλθει από την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2010 υπάρχουν χιλιάδες συν/χοι που θα συνεχίσουν να βυθίζονται σε αυτή την οικονομική δίνη.

Μήπως ήρθε ο καιρός η κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα της θετικής προσωπικής διαφοράς να την θεωρήσει και να την υπολογίσει ως μέρος της σύνταξης (εθνική + ανταποδοτική και προσωπική) ώστε επι του συνόλου πλέον ποσού να υπολογίζεται η οποιαδήποτε αύξηση χορηγείται από 1-1-23 και έτσι όλοι οι συν/χοι να απολαμβάνουν του αναφαίρετου δικαιώματος  της αύξησης της σύνταξης τους. Εξάλλου τα ποσά που αφορούν στην προσωπική διαφορά ήδη καταβάλλοντας που σημαίνει ότι δεν θα επιβαρυνθεί ο Π/Υ του ΕΦΚΑ πέραν της ενδεχόμενης ετήσιας αύξησης από το 2023 που εκτιμάται δεν θα είναι και πολύ σημαντική. Μήπως επιτέλους το κράτος θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους πολίτες του με κοινωνική ευαισθησία και ιδιαίτερη φροντίδα όπως δεν έκανε στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων 12 ετών, που μάλιστα έχουν πληγεί ακόμη περισσότερο από την εξακολουθούσα επι τριετία πανδημία. Κατάσταση ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην κατηγορία των συνταξιούχων οι οποίοι μαζί με τους μισθωτούς σηκώνουν το βάρος των φορολογικών εσόδων του κράτους. Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια από τις περικοπές των μνημονίων έχουν προσφέρει στο κράτος πάνω από 120 δις ευρώ. Θα ήταν φρόνιμο να μας καλέσετε στο γραφείο σας για μια συνάντηση.

Για το Δ/Σ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα