Δυνατότητα αποστολής από τον ΕΟΠΥΥ Φαρμάκων κατ’ οίκον για θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Ν. 5057/2023 ΦΕΚ τεύχος Α 164/06-10-23.

Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 15: Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

Της παρ 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκων από τον εθνικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων – φαρμακαποθηκών με την επιφύλαξη του Ν. 4053/12 Α44 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Το Δ.Σ. Μακεδονίας-Θράκης

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα