Κινητοποίηση 4-2-2016

Ο Σύνδεσμος μας συμμετείχε ενεργά στην μεγάλη συγκέντρωση στο Ε.Κ.Θ και πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης της 4 Φεβρουαρίου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το ασφαλιστικό. 

https://3.bp.blogspot.com/-B-q7UkRshXc/VrMljhp9G0I/AAAAAAAAFAY/Gd75xI0J3p0/s1600/020.JPG