Τρόπος υπολογισμού σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διαφορετικές ταχύτητες υπάρχουν για τον υπολογισμό σύνταξης των ΔΕΚΟ με το τελικό ποσό να είναι άμμεση συνάρτηση ασφάλισης.

Είναι χαρακτιριστικό πως διαφορές εντοπίζονται στους παλαιούς ασφαλισμένους καθώς για τα χρόνια που έχει ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως αρκεί και μια μέρα ασφάλισης σε οποιαδήποτε ταμείο πριν από το 1983 για να καταχθεί κάποιος ασφαλισμένος. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται στο ΤΑΠ-ΟΤΕ από το οποίο καλύπτονται οι εργαζόμενοισε ΕΛΤΑ - ΟΤΕ - ΟΣΕ.

 

Όσον αφορά την πρόωρη έξοδο το ποσό μείωσης κυμαίνεται σε 6% [0,5 τον μήνα] έως 30% ανάλογα με το έτος θεμελίωσης για πλήρη σύνταξη και η μείωση αυτή είναι μόνιμη. Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όσους έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση από 1η Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31-12-1992 έχει ως εξής. 80% του τελευταίου συντάξιμου μισθού και με 35μπτα[1/35 για κάθε έτος] για τα χρόνια που συμπληρώνει μέχρι την 31-12--2007.

Από την  1-1-2008 και μετά ο συντελεστής μειώνεται 1% για κάθε έτος και μετά ο συντελεστής μειώνεται από 1% για κάθε έτος και μέχρι το 2017 θα είναι 70% και με τον μέσο όρο του μήνα αποχώρησης 5ετίας. Το τελικό ποσό της σύνταξης που καταβάλεται αποτελείται από το άθροισμα των ποσών δηλαδή του ποσού που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι το 2007 και του ποσού της σύνταξης που θα αναλογεί από το 2008 και μετά, όπως ισχύει τα έτη για θεμελίωση πρέπει να είναι πάντα πλήρη δηλαδή 300 μέρες ανά έτος.   

Υπολογισμός σύνταξης από 31-12-1992 : Ο συντάξιμος μισθός αποτελείται από δύο μέρη.  Α. το ποσό της σύνταξης για τα έτη ασφάλισης μέχρι το 2007. Συντάξιμες αποδοχές μήνα εξόδου επί έτη ασφάλισης επί 80%/35. Β. το ποσό σύνταξης για τα συμληρωμένα έτη μετά το 2008 = αποδοχές τελευταίας 5ετίας [μέσος όρος] επί έτη ασφάλισης συντελεστή % έτους αποχώρησης / 35. Διαφορετικός τρόπος σε άλλη κατηγορία ασφαλισμένων: για όσους όμως έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ταμείου πριν από την 1η Ιανουαρίου 1983 η σύνταξη υπολογίζεται ως εξήςγια όσους συνταξιοδοτούνται μέχρι 31-12-2012.  Α: για 15 χρόνια ασφάλισης χορηγείται το 50% του συντάξιμου μισθού. 

Β: για κάθε έτος επιπλέον το ποσοστό αυξάνεται με 2% και μέχρι συμπλήρωσης του 80% του συνταξιμου μισθού. π.χ για 30 έτη μέχρι 31-12-2007 χορηγείται το 80% του τελευταίου συντάξιμου μισθού και δεν παίρνει ποσό για τα έτη μετά το 2008.

Γ: εάν έχει λιγότερα από 30 έτη μέχρι το 2007 τότε για τα έτη ασφάλισης που θα συμληρωθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 ισχύει ότι και στους μετά το 1983 και υπολογίζεται σε 35% όσα χρειάζονται για την συμπλήρωση του πλαφόν του 80% που ισχύει σύμφωνα με το καταστικό του ταμείου. 

Δ: για να πάρει κάποιος ποσοστό πέραν του 80% πρέπει να παραμείνει στην εργασία του μετά τα 35 έτη ασφάλισης με προσαύξηση  2,5% μέχρι τα 37 έτη και με 3,5% για κάθε έτος μέχρι τα 40 έτη. ΠΡΟΣΟΧΗ ο τρόπος υπολογισμού που προβλεπόταν από τον νόμο 3029/2002 που διατηρούσε τις ευνοϊκότερες διατάξεις του καταστατικού του ταμείου, για τους πριν του 1983 καταργείται από 1-1-2013 με τον νόμο 3655/2008 και εγκύκλιο του ΙΚΑ της Γ.Γ  κοινωνικών ασφαλίσεων 33064/2228/2008. έτσι και οι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1982 θα συνταξιοδοτούνται από 1-1-2013 με τον ίδιο τρόπο με αυτούς 1992 δηλαδή σε 35μπτα ως εξής. Α. συνταξιμος μισθός επί έτη ασφαλισης έως 2007επί 80%/35 Β. μέσος όρος αποδοχών τελ πενταετίας επί έτη ασφάλισης μετά το 2008 επί έτους συνταξιοδότησης 2012 75% /35. Οι νέοι συντελεστές για την 5ετία μετά το 2008 είναι το 2012 75% το 2013 74% το 2014 73% το 2015 72% το 2016 715 και το 2017 70%. το άθροισμα των δύο αυτών μερών αποτελεί το τελικό αυντάξιμο μισθό που περιλαμβάνει το μισθολογικό κλιμάκιο, το χρονοεπίδομα, το πτυχιακό που υπολογίζεται στο 14[959] επί κετεχόμενο χρονοεπίδομα και το επίδομα εξομάλυνσης, μετά προστίθεται το οικογενειακό ενώ γίνεται και κράτηση 6% για το ταμείο υγείας και τέλος όλες οι άλλες μνημονιακές περικοπές. Φυσικά όλα αυτά πιθανόν να ανατραπούν με τον νέο ασφαλιστικό που θα ψηφιστεί.

Μπερμπεγιάννης Δημήτριος