Πρακτικά Δ.Σ Νο 98 14-01-2016

Σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13.30 συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Σ Μ-Θ με το σώμα σε απαρτία.

Θέματα προς συζήτηση: 1ο Ανάγνωση πρακτικών Νο 98  2ο Οικονομικά  3ο Ενημέρωση προέδρο,υ 4ο Χορός - πίτα, 5ο Πίτα Δράμας, 6ο Παράρτημα Εδέσσης. 7ο Ασφαλιστική ικανότητα, και 8ο  Βιοιατρική

Αποφάσεις:

1η Ορισμός αντιπροσώπων για παράρτημα Εδέσσης Σιάνης Αναστάσιος και Πούπτσης Αναστάσιος

2η Να στείλουμε επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υγείας και κοινοποίηση στον πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ για την κατάσταση που επικρατεί με το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας.