Αιτήσεις προς ΙΚΑ για τις μειώσεις

Ο σύνδεσμος μας μετά από συνενόηση με ΠΟΣΣ  ΑΓΣΣΕ αλλά και με τους δικηγόρους της ΑΓΣΣΕ καλεί τα μέλη του να προβούν να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις που αφορούν για τις μειώσεις που μας έχουν επιβληθεί με τα μνημόνια από το 2012 και να τις καταθέσουν στα γραφεία μας

. Μία αίτηση για την κύρια σύνταξη και μία για την επικουρική. Ο σύνδεσμος μας τις καταθέτει μαζικά στα αντίστοιχα γραφεία στην Αθήνα κρατόντας αριθμό πρωτοκόλου ενώ κρατάμε αντίγραφα των αιτήσεων γιατί θα χρειαστούν στην πορεία για να προβούμε σε προσφυγές τουλάχιστον μετά από ένα τρίμηνο. Η διαδικασία ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο και παρακαλούνται όσοι δεν έχουν κάνει να επισπεύσουν. Πιστεύουμε πως σύντομα θα έχουμε νεότερα για την εξέλιξη του θέματος.    

                                                                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο