ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 4/4/2022

Συζητήθηκε όπως είχε οριστεί σήμερα 4.4.2022 με αριθμού πινακίου 25 η πρότυπη δίκη για τα δώρα στις επικουρικές συντάξεις . Η παρέμβαση του Σωματείου σας , όπως και όλων όσων συμμετείχαν προς υποστήριξη της επαναφοράς των δώρων αναπτύχθηκε και προφορικά, σε κλίμα έντονης αντιδικίας με τους φορείς του Δημοσίου και σχετικά εχθρική αντιμετώπιση από το Δικαστήριο. Υποστηρίχθηκε  από μέρους μας ότι ο νομοθέτης όφειλε να έχει προβλέψει ρητά την κατάργηση των εν λόγω παροχών και δεν δύναται να υποκαταστήσει το Δικαστήριο με διασταλτική ερμηνεία του νόμου τις προθέσεις του νομοθέτη κατ΄επίκληση συνεχώς του δημοσιονομικού κόστους που δύνανται να έχουν οι εκάστοτε θετικές αποφάσεις Δικαστηρίων για τους συνταξιούχους. Σημειώνω ότι όπως αποδείχθηκε από την ακροαματική διαδικασία, τόσο στην κείμενη νομοθεσία όσο και στις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την κατάργηση των επιδομάτων και δώρων.