ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2022 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4336/15

Από την 1/1/20222 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πλήρους σύνταξης λόγου γήρατος για κάθε κατηγορία των ασφαλισμένων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ορίζεται το 62 έτος της ηλικίας με 40 έτη η 12000 ημέρες ασφάλισης και το 67 έτος της ηλικίας με 4500 ημέρες ασφάλισης η 15 έτη ασφάλισης. Για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι το 62 έτος ηλικίας με 4500 ημέρες ασφάλισης.      Με αυτά τα δεδομένα διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων   1.Αυτοί που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 18/8/2015. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα συνταξιοδότησής τους και μετά την 1/1/2022, χωρίς να απειλούνται από ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας.   2.Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/21,μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και μετά την 1/1/2022, όταν συμπληρώσουν το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.   3.Οι ασφαλισμένοι που δεν πρόλαβαν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις ανωτέρω ημερομηνίες με αποτέλεσμα να υπαχθούν στα γενικά όρια συνταξιοδότησης.Η πρώτη κατηγορία ασφαλισμένων που δεν πρέπει να ανησυχούν ώς προς την άσκηση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος είναι όσοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 18/8/2015, ημέρα έναρξης το  Ν. 4336/15. Το δικαίωμα θεωρείτε θεμελιωμένο όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει τα κατά περίπτωση χρόνια ασφάλισης και τα κατά περίπτωση όρια ηλικίας. Οι ασφαλισμένοι αυτοί μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα σύνταξης χωρίς φόβο ότι μια μελλοντική αλλαγή νομοθεσίας μπορεί να ανατρέψει τα νόμιμα δικαιώματά τους ,τα οποία δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε .Η δεύτερη κατηγορία ασφαλισμένων είναι εκείνοι που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εως 31/12/2021. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι βάσει της υπουργικής απόφασης 2015 μπορούν επίσης να ασκήσουν το δικαίωμά τους και μετά την 1/1/2022 , και δεν χάνουν το δικαίωμα ακόμα και εάν συμπληρώνουν το νέο όριο ηλικίας μετά την 1/1/2022. Για να θεωρηθεί κατοχυρωμένο το δικαίωμα θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια η ένσημα και το παλιό ισχύον πριν τον Ν.4336/15 όριο ηλικίας έως 31/12/2021. Η τρίτη κατηγορία που δεν γλυτώνει την υπαγωγή στα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 62- 67, είναι όσοι δεν υπάγονται σε μεταβατικές διατάξεις. Οσοι δηλαδή δεν είχαν συμπληρώσει έως το 2012 τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, είτε αν και είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη έως το 2021, δεν έχουν συμπληρώσει το παλιό ηλιακό όριο.     ΜΠΕΡΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ