ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΑΝΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Πολλοί συνάδελφοι πηγαίνοντας στα ΑΤΜ των τραπεζών για να εισπράξουν τα αναδρομικά των μειώσεων είδαν με έκπληξη οτι τα ποσά που τούς πιστώθηκαν ήταν πολύ μικρότερα απο τα ποσά που αναγράφονται στα ενημερωτικά της σύνταξης. Αυτό αφορά συνταξιούχους που το διάστημα Ιούνιος 2015 με Απρίλιο 2016 έπαιρναν την προσωρινή σύνταξη, με αποτέλεσμα τα ποσά των μειώσεων της προσωρινής σύνταξης να είναι πολύ μικρότερα απο τα ποσά των μειώσεων που αναγράφονται σήμερα στην κύρια σύνταξη. Επίσης υπάρχουν διαφορές στα ποσά και σε συναδέλφους που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν είχαν εισπράξει την επικουρική σύνταξη Μπορούμε επίσης απο την ίδια εφαρμογή που εκτυπώνουμε το ενημερωτικό σύνταξης να εκτυπώσουμε το ενημερωτικό # επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων # στο οποίο αναγράφονται τα ποσά των αναδρομικών χωριστα για τα έτη 2015 και 2016.                                                                                                                                                                   Το Σωματείο ερευνά το θέμα αυτό και θα σας ενημερώσουμε όταν θα έχουμε νεότερα.                                                                                                           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ