ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συνάδελφοι μετά την απόφαση του ΣΤΕ σε όσους συνταξιούχους το 2012 είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1000 ευρώ θα τους επιστραφούν αναδρομικά για 11 μήνες οι περικοπές ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ σύνταξης και αφορά τους νόμους 4093 και 4051.Σας ενημερώνουμε ότι όσοι συναδελφοι έκαναν αγωγές οι διεκδικήσεις μας για τα δώρα και το επικουρικό συνεχίζονται. Οσοι συνάδελφοι δεν έχουν κάνει αγωγές , έχουν το δικαίομα να κάνουν τώρα αλλά με τελευταία  ημερωμηνία  κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημέρα που θα δοθούν τα αναδρομικά.                Το Δ/Σ  ΜΑΚΕΔΟΝΊΑς -θΡΆΚΗΣ