Διοίκηση

  Το νέο Δ.Σ απο 01-10-2019 είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Πιτυτζογιας Βασίλειος. Αντιπρόεδρος: Τύπος Σταύρος. Γ.Γραμματέας: Μάρκου Γαβριήλ. Ταμίας: Λιγομενίδης Ιορδάνης Αναπλ. Γ.Γ: Κατακαλίδης Γεώργιος.  Αναπλ.Ταμίας: Παραστατίδης Γεώργιος.  Μέλος: Τερζίδης Βασίλειος.  

                          Παράρτημα Αλεξανδρούλης:                                                                                                                                                Παπαδόπουλος Γεώργιος τηλ 6973342788 

                           Παράρτημα Δράμας:                                                                                                                                                              Τερζόγλου Πασχάλης τηλ 6948183845  Βαρύτης Χριστόδουλος τηλ 6946904892  Μερκουρίου Μερκούριος τηλ 6978117486

                           Παράρτημα Εδέσσης:                                                                                                                                                                        Πούπτσης Αναστάσιος τηλ 6972434   

      Παράρτημα Σερρών:  Σαββίδης Σταύρος τηλ. 6976449199

                                                              ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΜΕΛΩΝ  Δ/Σ                

                                           

 

 

 

ΠΙΤΥΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6977836095

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6976941686

 

ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

6985964942

 

ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

6944329927

 

ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

6973639699

 

ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     

ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                 

 

6945489336

6981350531