Συνάντηση της ΑΓΕΣΣΕ με τον νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

  Την Πέμπτη 2/10/2019 5μελής επιτροπή του Δ.Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε (πρόεδρος Ανδρεαδάκης Δ, Γ.Γραμματέας Βογιατζή Π, ταμία Νιάρχο Γ, μέλη εκτελεστικής επιτροπής Σταύρου Γ και Καρούμπα Γ.

  Το γεγονός ότι ο νέος Διοικητής βρίσκεται στο στάδιο της ενημέρωσης μας δόθηκε η δυνατότητα μιας αμφίπλευρης ενημέρωσης στο σύνολο των θεμάτων που εκκρεμούν αλλά στις δυσλειτουργίες του οργανισμού σε θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης των συνταξιούχων σε ατομικά τους ζητήματα. 

  Ενδεικτικά:

  *  Πορεία και ρυθμός έκδοσης νέων συντάξεων επικούρησης και χηρείας( προηγείται η έκδοση της κύριας σύνταξης), προβλήματα που έχουν προκύψει από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, αναδρομικά περιόδου 6/2015 - 5/2016 από περικοπές αντισυνταγματικών νόμων 4051 & 4093/2012 που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

  *  Το βασικό πρόβλημα του ΕΤΕΑΕΠ είναι ο τεράστιος όγκος των εγγράφων του αρχείου των 25 επιμέρους ταμείων, οι χώροι που καταλαμβάνουν, του οποίου η ψηφιοποίηση αξιώνει πόρους, χρόνο και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

  *  Σχεδιάζεται η εγκατάσταση σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου με δυνατότητα κατανομής και εξυπηρέτηση τηλεφωνικής διεκπεραίωσης αιτημάτων και παροχές πληροφόρησης των συνταξιούχων σε ατομικό επίπεδο.

  *  Επίσης παραδόθηκαν στον Διοικητή προς ενημέρωση, υπομνήματα της ΟΣΤΟΕ και του συλλόγου συνταξιούχων ΑΤΕ προς την ηγεσία του υπουργείου εργασίας που αφορούν: 1. στην περικοπή της επικούρησης σε 3.000 συνταξιούχους (τέως ΑΤΕ-ΕΛΕΜ) 2. στο αίτημα των συλλόγων συνταξιούχων του ΤΑΠΛΤΑΤ (ταμείο διαφόρων συγχωνευθέντων τραπεζών) για ένταξή τους στο ΕΤΕΑΕΠ). 

 

                                                                                       Το  Γραφείο Τύπου