17-07-19 Ενημέρωση από τον νομικό Κόρκα Ιωάννη για τα τρέχοντα θέματα που μας απασχολούν με επιστολή προς το Δ.Σ του σωματείου μας.

 Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ

 Μετά από απορίες μελών σας και λόγω διαρροών που δύναται να παραπλανήσουν τα μέλη σας, σας ενημερώνω για τα εξής:

  Θέμα 1ο Πληρωμή Δικαστικών αποφάσεων. 

Μετά από ενημέρωση τόσο από τον Διευθυντή Προσωπικού όσο και την υπηρεσία πληροφορικής του ΟΣΕ, ενημερωθήκαμε ότι ο λόγος καθυστέρησης για την πληρωμή των δικαστικών αποφάσεων είναι το νέο σύστημα του ΟΣΕ, το οποίο υπολογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου με την τελισιδικία των αποφάσεων να μπορούν να σταλούν κατευθείαν οι νέες αποδοχές προκειμένου το ΤΑΠΟΤΕ να έχει στα χέρια του στοιχεία για τον επαναυπολογισμό των συντάξεων. Η ημερομηνία πληρωμής, για όσους είναι ακόμη εν ενεργεία είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και για όσους τυγχάνουν συνταξιούχοι το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε κατευθείαν το σωματείο σας.

  Θέμα 2ο Επαναυπολογισμός συντάξεων και εφάπαξ

 Α. Εφάπαξ: Αναμένεται η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν το ταμείο θα επαναϋπολογίσει αυτόματα τα εφάπαξ. Εν αναμονή της απόφασης αυτής, καλό είναι τα μέλη σας να μην προχωρούν σε βεβιασμένες λύσεις. Εάν τελικώς απαιτηθεί η δικαστική διεκδίκηση θα ενημερώσουμε κατάλληλα το Δ.Σ και σε συνεργασία με το σωματείο σας θα κινηθούμε εκ νέου με ομαδικές αγωγές, εάν τελικώς απαιτηθεί.

 Β. Επικουρικές συντάξεις: Όπως και με τις κύριες και στις επικουρικές τα μέλη σας έχουν καταθέσει ομαδικές αγωγές για την διεκδίκηση της διαφοράς από τον επαναυπολογισμό των συντάξεων με το νόμο 4387. Ως εκ τούτου επί του παρόντος δεν απαιτείται κάτι επιπλέον, καθόσον η άσκηση της αγωγής έχει εξασφαλίσει τις απαιτήσεις των συνταξιούχων. Η τύχη των αγωγών μας, εν πολλοίς θα κριθεί και από την αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα ή μη των περικοπών με βάσει τον νόμο 4387(νόμος Κατρούγκαλου).

 Γ. Κύριες συντάξεις: Όπως και στις επικουρικές συντάξεις όλα τα μέλη σας με αγωγές έχουν διεκδικήσει τις μειώσεις που υπέστησαν στις συντάξεις τους. Όσον αφορά τον επαναυπολογισμό των συντάξεων βάσει του ν 4387, αυτός νομικά ισχύει από 1-1-2019. Δεδομένου όμως του ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα μηνιαία σημειώματα συντάξεων, δεν είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου. Για αυτόν τον λόγο και εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ, τα μέλη σας καλό είναι να περιμένουν και εάν απαιτηθεί οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

  Τέλος για όσα μέλη σας, έχουν ασκήσει αγωγές για την διεκδίκηση μισθών και επιδομάτων όσο ήταν εν ενεργεία, οι διαδικασίες για επαναυπολογισμό των συντάξεων θα είναι εφικτές με την τελεσιδικία των σχετικών αποφάσεων. Καλό είναι τέλος να γνωρίζεται ότι για όλα τα ανωτέρω θέματα, έχω ως νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας συντάξει και αποστείλει σχετικά έγγραφα και επιστολές προκειμένου να διευθετηθούν τα ανωτέρω ζητήματα.

  Καλώτέλος τα μέλη σας, για όλα τα ανωτέρω ζητήματα να απυθύνονται πρώτα στο σωματείο τους και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και εφ' όσον οι απορίες τους συνεχίζουν ή υπάρχουν όντως περιπτώσεις που δεν μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε να απευθύνονται σε εμάς. Άλλωστε εάν απαιτηθεί για οποιοδήποτε ζήτημα δικαστική διεκδίκηση, θα γίνει ομαδικά και μέσω σωματείου τους, όπως έχει μέχρι στιγμής με επιτυχία συμβεί.

 Με εκτίμηση Κόρκας Ιωάννης