Ανασυγκρότηση του Δ.Σ του σωματείου μας από 1.10.2019

 Από την 1η Οκτωβρίου 2019 έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ με την μόνη διαφορά η αλλαγή του προέδρου. Νέος πρόεδρος ο Πιτυτζόγιας Βασίλειος στην θέση του Τύπου Σταύρου και ο Τύπος Σταύρος αντιπρόεδρος.

                                                       

                                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο