Α.Γ.Σ.Σ.Ε Δελτίο τύπου 24/05/2019 Σύνθεση νέας Διοίκησης

 Μετά τις εκλογές της 16ης Μαίου 2019 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων καταστατικών διατάξεων, σε σχετική συνεδρίαση του νέου Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε την 23η Μαίου 2019, το Συμβούλιο Διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

                                                      ΣΥΝΒΟΥΛΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Πρόεδρος:                                                Ανδρεαδάκης Δημήτριος

 Αναπληρωτής πρόεδρος:                       Αποστολόπουλος Βασίλειος

 Γενικός Γραμματέας:                                Βογιατζής Πέτρος

 Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας:                 Μαλαμής Γεώργιος

 Γραμματέας Οικονομικού:                        Νιάρχος Γεώργιος

 Αναπληρωτής Γραμ. Οικονομικού:          Καραθανάσης Κυριάκος

 Γραμματέας Οργανωτικού:                       Κοντούλης Κωνσταντίνος

 Αναπληρωτής Γραμ. Οργανωτικού:         Δαμιανός Βασίλειος

 

                                              ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Γούλας Ηλίας, Καραλής Ευθύμιος, Καρούμπας Γεώργιος, Μανουσάκης Στυλιανός, Παναγιωτίδης Κοσμάς, Πιπέρας Κωνσταντίνος, Ρουσιάς Ευθύμιος, Σταύρου Γεώργιος και Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος.

 

                                                                     Το Γραφείο τύπου της ΑΓΣΣΕ